Podgorica: Privremeni objekti moraće da budu registrovani i na privatnim parcelama

Odbornici gradskog parlamenta Podgorice na jučerašnjoj sjednici većinski su dali podršku za Program privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, sa nacrtom odluke o donošenju programa privremenih objekata na teritoriji Podgorice. O ovoj tački će se glasati na današnjem nastavku sjednice.

Sekretar za komunalne poslove u glavnom gradu Marko Rakočević navodi da je cilj izrade programa privremenih objekata sagledavanje prostora za određivanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, uređaje i opreme u skladu sa važećom regulativom i raspoloživim prostornim uslovima.

“Program privremenih objekata sadrži zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblike i dimenzije ovih objekata, a sve u skladu sa navedenim pravilima”, kazao je Rakočević.

REGISTROVANJE SVIH OBJEKATA

Navedene su sve vrste privremenih objekata za turizam i ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, sport i rekreaciju, avanturistički parkovi, privremeni objekti za komunalne usluge i infrastrukturu, montažni objekti za servisiranje i pranje vozila, reciklažna dvorišta, privremena parkirališta itd.

Rakočević navodi da će biti registrovani svi privremeni objekti bez obzira na kojoj se parceli nalaze.

“Za sve objekte koji se nalaze u zaštićenom području moraće da se pribavi dozvola, dok su lokacije, gabariti i namjena definisani urbanističkim uslovima u skladu sa programom. Vrijeme na koji se donosi odluka o postavljanju objekata je pet godina. Novina u ovom Programu je da će svi privremeni objekti morati da se ucrtaju, pa bili oni i na privatnim parcelama. Podgorica je grad koji se ubrzano razvija i širi, a koji ima oko 250.000 stanovnika. U glavnom gradu ima, što smo ucrtali, više od 3.000, koji su morali biti ucrtani, a sigurno oko 2.000 koji su dati samo opisno i tabelarno. Smatramo da ovaj program predstavlja dobru osnovu za razvoj malog i srednjeg biznisa, dominantno u oblasti turizma, ugostiteljstva, usluga trgovine, što najviše tangira ove djelatnosti”, istakao je Rakočević.

Osim toga, Odluka podrazumijeva i unificiranje tendi i suncobrana podgoričkih lokala u okviru izgleda i boja, kao i uvođenje u legalne okvire “sitne prodavce” kokica, koštanja, knjiga…te da su za to određene lokacije, koje će biti predmet javnog poziva.

Rakočević navodi da se privremeni objekti mogu postavljati i na mjestima, gdje to nije predviđeno DUP-om, ali samo do privođenja namjeni tog prostora.

NOVA RADNA MJESTA

Odbornik DPS-a Andrija Klikovac smatra da da će se na ovaj način omogućiti razvoj mikro i malih preduzeća i na taj način, što je najvažnije, omogućiti nova zapošljavanja.

Odbornica SD-a Marija Blagojević tvrdi da ovakva odluka višestruko utiče na život u glavnom gradu, te da će se na ovaj način omogućiti povoljnosti za mikro, mala i srednja preduzeća, kojih je i, kako kaže, najviše u Podgorici.

Aleksandar Božović iz Demokrata smatra da se ne može pomagati građanima i preduzećima sa povećanjem cijena usluga, kao što je to već slučaj na ovoj sjednici sa računima za “Čistoću”.

Jovan Rabrenović iz Liberalne partije navodi da je na ovaj način preduzetnicima data mogućnost da rade svoj posao, jer bez donošenja ove odluke to nije bilo moguće.

Odbornik Vladimir Čađenović je tvrdio da im nije dostavljen materijal za ovu tačku, te da se za nju nisu mogli ni adekvatno pripremiti.

STVARANJE USLOVA ZA URGENTNI BLOK

Na jučerašnjoj sjednici raspravljalo se i o Predlogu odluke o davanju u zakup prostora u objektu iz Lista nepokretnosti broj 615 KO Podgorica II, odnosno dijela Biblioteke “Radosav Ljumović” u centru grada. Iz opozicije smatraju da se u Odluci ne navodi tačno šta se daje u zakup, dok iz lokalne uprave tvrde da će to biti definisano budućim javnim pozivom. Predviđeno je da se izdaje po 300 kvadrata na prizemlju i prvom spratu.

Takođe, data je podrška i za Predlog odluke o prenosu prava svojine Crnoj Gori na dvije stambene jedinice u cilju izgradnje novog urgentnog bloka.

Glavni grad je obezbijedio dvije stambene jedinice za porodice koje žive u krugu Kliničkog centra Crne Gore, kako bi se na tom mjestu gradio novi urgentni blok.

Opozicija tražila da se povuče tačka za zemljište CPC

Odbornici DF-a i Demokrata su tražili da se 14. tačka Predlog odluke o prenosu prava svojine Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na građevinskom zemljištu u zahvatu DUP-a “Nova varoš 2” u Podgorici povuče sa dnevnog reda, jer je Mitropolija crnogorsko-primorska podnijela prijavu zbog zemljišta, za koje tvrde da je njihovo vlasništvo.

“Ostavimo sudu da riješi imovinsko-pravno stanje parcele. To je nekada bilo vlasništvo MCP i bilo bi korektno da se povuče do okončanja sudskog postupka, a i odluka suda će biti takva da neće moći da se dodijeli CPC”, kazao je odbornik DF-a Miodrag Bešović.

Direktor Direkcije za imovinu Mladen Ilić kazao je da su ove parcele čiste i bez opterećenja i da Glavni grad nije dobio nikakav dopis niti tužbu od suda, te da ne postoji smetnja da se ova tačka nađe na dnevnom redu.

Iz DPS-a navode da je riječ o tužbenom zahtjevu, koji može biti odbijen, te da nije započet sudski postupak.

Spomenik knjazu Danilu I Petroviću Njegošu i Blažu Jovanoviću

Odbornici su juče raspravljali i o Predlogu o podizanju novih spomen-obilježja u Podgorici, dok će se o njihovom podizanju raspravljati na nekoj od narednih sjednica.

Podgorica će do decembra 2021, kako se navodi, dobiti još dva spomen-obilježja i to spomenik knjazu Danilu I Petroviću Njegošu i Blažu Jovanoviću, prvom predsjedniku Vlade NR Crne Gore i predsjedniku Narodne skupštine Crne Gore. Lokacije za njihovo podizanje još nijesu određene.

“Program podizanja spomen-obilježja temelji se na realnoj potrebi trajnog obilježavanja i očuvanja uspomene na istaknute ličnosti iz crnogorske istorije. Knjaz Danilo I Petrović Njegoš, prvi crnogorski svjetovni vladar poslije Đurđa Crnojevića, i Blažo Jovanović, revolucinar, narodni heroj, političar i državni funkcioner su ličnosti koje su posebno zaslužne za državni, društveni, ekonomski i kulturni razvoj Crne Gore”, kazala je sekretarka za kulturu i sport Ana Medigović, navodeći da će sredstva obezbijediti Glavni grad.

Odbornici Demokrata poručili su da neće učestvovati u glasanju, jer se postavljanjem ove tačke na drugo mjesto dnevnog reda skreće pažnja sa važnijih tema.

“Podržavamo postavljanje spomenika za ove dvije veoma značajne ličnosti crnogorske istorije, ali kada vidimo da je ovo druga tačka dnevnog reda pomislimo da smo London. Valjda nema ništa važnije od Informacije o stanju mostova, koja se nalazi na posljednjem mjestu dnevnog reda, što je sramota”, kazao je odbornik Demokrata Branko Vuković.

Odbornici opozicije smatraju da ova Odluka samo može stvarati nove podjele, te da ima mnogo bitnijih pitanja za građane.

“Podgorica će biti grad koji ima spomenik onome koji je naredio poharu Kuča i žrtvama te pohare koja se nalazi u Kučima. Očigledno da se nije vodilo računa o osjećanjima Kuča”, kazao je odbornik DF-a Bogdan Božović.

I iz ostalih partija navode da nijesu protiv podizanja ovih spomen-obilježja, ali da ovo nije trenutak i da su brojne stvari bitnije za građane Podgorice.

Odbornik GP URA Zoran Mikić navodi da je nelogično da rodna kuća Blaža Jovanovića godinama propada, a da se istovremeno podnosi inicijativa za podizanje spomen-obilježja. Čađenović je pitao sekretarku Medigović da li se tu nešto preduzelo. Ona je navela da će naredne godine sanirati i ovaj objekat.

DANAS NASTAVAK SJEDNICE

Tokom jučerašnje sjednice odbornici su prešli svega četiri tačke dnevnog reda, pa će sjednica biti nastavljena danas u 10 sati. Na dnevnom redu naći će se, između ostalog, i Odluka o biznis zonama, razmjeni zemljišta u DUP “Zabjelo Ljubović”, Informacija o stanju mostova na teritoriji Glavnog grada, kao i cjenovnik preduzeća “Čistoća”. Ovim predlogom je predviđeno da će građani račune za odvoz smeća plaćati 50 odsto skuplje u odnosu na staru cijenu. Cjenovnikom je utvrđena cijena od 0,045 centi po kvadratu. Iz Čistoće su ocijenila da je takva odluka ekonomski opravdana, ističući da su se troškovi koji ulaze u obračun cijene povećali.

Check Also

Kina: Zaslužujemo bolji tretman u svjetskim medijima

Posljednjih mjeseci svjedoci smo prilično oštrih napada najvećih zapadnih medija na sve ono što savremena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *