Nova prepaid ponuda MTEL-a: VRH paket pomjera limite!

Od sjutra kompanija MTEL uvodi novi prepaid paket „VRH“, koji pomjera limite. Cijena „VRH“ paketa je 10€, a svi korisnici koji u promotivnoj periodu, koji traje do  31.10.2020.godine, kupe i aktiviraju  karticu, dobiće sljedeće promotivne resurse:

  • 500 minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori (mobilnim i fiksnim)
  • Neograničene pozivi ka MTEL fiksnoj i mobilnoj mreži (primjenjuje se fer politika od 25000 minuta)
  •   500 SMS poruka ka svim mrežama u Crnoj Gori i
  •   200GB 4G Interneta.

Inicijalni resursi važe 30 dana od dana aktivacije kartice. Nakon isteka 30 dana korisnik može putem USSD menija (*105#) da aktivira mjesečni ili nedjeljni plan.

Ono što „VRH“ paket zaista čini vrhunskim je i to što korisnici svakom dopunom dobijaju 1000 minuta ka MTEL mobilnoj i fiksnoj mreži, kao i 2GB Internet resursa za društvene mreže. Internet resursi za društvene mreže su isključivo namijenjeni za pristup Internet stranama: Facebook, Viber, Instagram, Twitter, What’s App, Wikipedia i mondo GO, dok će se za pristup ostalim Internet sadržajima koristiti resursi iz drugih Internet tarifnih dodataka (ili biti blokiran ukoliko korisnik nema aktivan nijedan Internet dodatak sa resursima opšteg tipa). Validnost resursa dobijenih dopunom je 7 dana.

Prije isteka inicijalnih resursa, korisnik dobija notifikaciju sa VRH ponudom i bira da li želi da se prijavi za mjesečni ili nedjeljni plan. Aktivaciju plana za koji se odluči vrši se putem MTEL menija  pozovom *105# i odabrom opcije 1 za mjesečni plan ili opcije 2 za NEDJELJNI plan. Nakon prijave plan se automatski obnavlja i korisnik dobija nove resurse nakon isteka starih. O svemu će korisnik biti obavješten putem SMS poruke, dovoljno je samo da prati MTEL-ove notifikacije i dopunjava račun kako bi izabrani plan mogao da se realizuje skidanjem iznosa sa prepaid računa.

Pod redovnim produženjem mjesečnog plana podrazumijeva se da je korisnik aktivirao mjesečni plan i da u trenutku isteka validnosti mjesečnog plana (30.dana od dana aktivacije u 23:59h) ima dovoljno novca da se mjesečni plan automatski obnovi i produži validnost za novih 30 dana. Ukoliko korisnik nema dovoljno novca na računu za produženje mjesečnog plana, njegov  mjesečni plan neće biti redovno produžen i brojač za nagrade će se vratiti na početak. Nakon tri mjeseca redovnog obnavljanja mjesečnog plana korisnik kao jednokratnu nagradu dobija 20% nižu cijenu za mjesečni plan. Nakon šest mjeseci redovnog obnavljanja mjesečnog plana korisnik kao jednokratnu nagradu dobija 2 eura na računu. Nakon 12 mjeseci redovnog obnavljanja mjesečnog plana korisnik kao nagradu dobija besplatno godišnji m:roaming tiket za Srbiju, koji važi od trenutka dodjele do kraja godine u kojoj je dodijeljena. Nakon dodjele besplatnog godišnjeg m:roaming tiketa za Srbiju, brojač za nagrade se resetuje i počinje novi ciklus nagrada po istom principu.

 U slučaju da korisnik nakon isteka inicijalnih resursa ne aktivira mjesečni ili nedjeljni plan, svi pozivi i SMS saobraćaj će se tarifirati po važećem cjenovniku za ,,VRH“ prepaid paket, a pristup Internetu će biti blokiran (dok korisnik ne aktivira neku od ponuda sa Internet resursima).

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate prijatelje, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

Check Also

PKCG obilježila 93 godine postojanja tradicionalnom dodjelom nagrada

Privredna komora Crne Gore obilježila je 21. aprila svoj dan i prve 93 godine uspješnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *