Prodaja Komercijalne banke NLB-u pri kraju

Prodaja Komercijalne banke slovenačkoj NLB banci u završnoj je fazi, a zatvaranje transakcije se očekuje do kraja godine, kažu u Ministarstvu finansija za „Politiku”. Proces se odvija u skladu sa kupoprodajnim ugovorom i pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju, pojašnjavaju.

“U ovoj konkretnoj transakciji potrebne su dozvole organa za zaštitu konkurencije i centralnih banaka više zemalja. Dobijanje dozvola je u toku, a sve se odvija unutar predviđenih vremenskih rokova”, kažu u resornom ministarstvu.

Svim akcionarima koji su na to imali pravo isplaćene su dividende iz prethodnog perioda, kao i dividende iz 2019. godine, jer je isplata zaostalih dividendi jedan od uslova za zatvaranje transakcije. Takođe, isplaćene su sve nagrade zaposlenima koje su predviđene po kolektivnom ugovoru i ostalim aktima banke, kažu u Ministarstvu finansija.

Skupština Komercijalne banke je još u avgustu usvojila odluke o raspodjeli dobitka i neraspoređenog dobitka iz prethodnih šest godina. Početkom oktobra isplaćene su dividende za poslovni period od 2014. do 2019. godine. Ukupna neisplaćena dobit iz ranijih godina koja je morala da se isplati iznosi 104 miliona eura, odnosno 12,27 milijardi dinara, a pripada državi kao najvećem akcionaru, zatim bivšim akcionarima poput EBRD-a i njemačkog i švedskog fonda, čiji je udeo država ranije isplatila, kao i malim akcionarima.

Ovih posljednjih, čijim se akcijama jedino trgovalo na berzi, jeste oko petnaestak odsto. Vlasnici običnih akcija dobili su 723,4 dinara po akciji, dok su vlasnici prioritetnih akcija dobili 108,4 miliona dinara, odnosno 290,2 dinara po akciji. Država je slovenačkoj NLB banci u vlasništvu američkog ivnesticionog fonda prodala svojih 83,23 odsto akcija.

Akcije Srbije u Komercijalnoj banci prodate su za 387,02 miliona eura, a dodatno, država će prihodovati od kamate po stopi od dva odsto godišnje koju NLB mora da isplati Republici Srbiji za period od 1. januara 2020. do datuma završetka transakcije.

Ako se uzmu u obzir i dividende koje bi joj i inače pripadale da banka nije prodata, država je inkasirala oko 450 miliona eura. Država je dobila oko sedam milijardi dinara ili oko 60 miliona eura, od čega se 3,7 milijardi dinara odnosi na ugovornu obavezu da se 50 odsto dobiti za 2019. godinu raspodeli kroz dividendu.

Konkurencijsko Vijeće BiH pokrenulo postupak ocjene koncentracije NLB-ovog preuzimanja Komercijalne banke

Konkurencijsko Vijeće Bosne i Hercegovine obavijestilo je o pokretanju postupka ocjene koncentracije koja će nastati preuzimanjem Komercijalne banke a.d. Beograd od slovenske Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana.

“Predmetna koncentracija će prema podacima iz Prijave namjere koncentracije imati efekat na relevantnom tržištu pružanja bankarskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopštenju te pozivaju zainteresovane subjekte da dostave pisane primjedbe i sugestije u roku od sedam dana.

Check Also

Ovo su najveće naftne i gasne kompanije na svijetu (infografika)

Pandemija je dobro uzdrmala industriju nafte i gasa.  Globalna potrošnja primarne energije pala je za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *