Kneževićeve firme da vrate 3,95 miliona američkoj kompaniji

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Privrednog suda u korist preduzeća „Avaron Holdings LLC“ iz Njujorka, kojoj tri firme Duška Kneževića kojeg crnogorsko tužilaštvo sumnjiči za više krivičnih djela: Atlas grupa, Atlas fin i Atlas invest, na ime nevraćenog duga, moraju solidarno da plate 3,95 miliona eura.

Prvobitna vrijednost spora procijenjena je na iznos od oko 5,78 miliona. Viša sudska instanca ukinula je, međutim, dio prvostepene presude koju je donijela sutkinja Milica Popović krajem marta ove godine, a koji se ticao i isplate kamate na glavni dug u iznosu od dodatnih oko 1.834.565 miliona. Kompanija iz Njujorka je prvobitno, kao zajmodavac, Kneževićevoj firmi Atlas Group Limited, registrovanoj na Kipru, 29. aprila 2009. godine, pozajmila 3,5 miliona eura koje su se nalazile na deviznom računu bivše Atlasmont banke u Podgorici (sada u stečaju).

Zajmoprimalac se ugovorom obavezao da će u roku od četiri godine, i odjednom, vratiti firmi iz Njujorka glavnicu duga plus dodatnih dva miliona eura na ime kamate. Pošto ta firma nije vratila dug, naknadno su ga, potpisujući dva aneksa ugovora i mjenična ovlašćenja, preuzele navedene ostale Kneževićeve kompanije u Crnoj Gori.

Prvobitna Kneževićeva firma je zajmodavcu dozvolila da upiše hipoteku na nepokretnosti u poslovno-stambenom prostoru u Atlas Capital centru, koji se u to doba gradio u Podgorici, ali se ta hipoteka nije mogla realizovati, zbog čega su bili neophodni naknadni aneksi ugovora i polaganje dodatnih garancija. Prvostepni – Privredni sud je utvrdio nespornu solidarnu odgovornost svih tuženih kompanija u ovom sporu, a to je svojom odlukom potvrdio i Apelacioni sud Crne Gore. Ni tužene firme, tokom prvostepenog postupka, nijesu sporile da su data mjenična ovlašćenja.

Sud o kamati

Viša instanca nije uzimala u obzir argument tuženih da su mjenična ovlašćenja dužnika bila oročena do 20. avgusta 2019. godine, kao ni da je za rješavanje spora bila ugovorena međuarodna arbitraža pri Privrednoj komori u Ženevi. Vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavao sudija Ramo Striković, utvrdilo je da je Privredni sud imao pogrešni pravni pristup o zahtjevu za isplatu kamate na dugovani iznos.

“S tim u vezi, propustio je da vještaku finansijske struke da jasan zadatak, kako u pogledu osnova potraživanja na koje tužiocu pripada pravo na zateznu kamatu, tako i stopa zatezne kamate koje ima primijeniti za obračun, što su sve pravna pitanja o kojima odlučuje sud”, ističe se u odluci Apelacionom suda.

Vještak ekonomsko-finansijske struke, po osnovu čijeg nalaza je donijeta prvostepena presuda, bio je Dragan Đukić.

“U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na način što će pravilnom primjenom materijalnog prava i to već citiranih zakonskih odredbi utvrditi odlučujuće činjenice od kojih zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva u dijelu koji se odnosi na zateznu kamatu na dugujući iznos zajma i ugovorene kamate”, piše u presudi Apelacionog suda.

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *