Privreda da bude spremna za elektronsku fiskalizaciju

Interesovanje privrednika i udruženja poreskih obveznika za primjenu projekta elektronske fiskalizacije je veliko, saopšteno je iz Poreske uprave, u kojoj očekuju da će do 1. januara naredne godine biti ispunjeni svi preduslovi za sprovođenje fiskalnog servisa. Načelnica Odsjeka za edukaciju javnosti u Poreskoj upravi Milica Vuletić kazala je da organizuju sastanke i eđukativne programe kako bi otklonili sve nedoumice u pogledu tumačenja Zakona o fiskalizaciji i pratećih pravilnika i u pogledu tumačenja tehničke i fiinkcionalne specifikacije projekta.

-Tako da očekujemo da će zaista svi spremno dočekati 1. januar i da će svi preduslovi za sprovođenje fiskalnog servisa biti ispunjeni rekla je Vuletić agenciji Mina-biznis.

ZAVRŠNA FAZA

Ona je navela da je primjena projekta elektronske fiskalizacije uveliko u toku i nalazi se u završnoj, odnosno najvažnijoj fazi koja podrazumijeva realizaciju softverskog rješenja kako u PU tako i kod poreskih obveznika, u cilju omogućava sprovođenja fiskalnog servisa, odnosno primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga od 1. januara naredne godine.

-S obzirom na to da su privrednici, odnosno poreski obveznici krajnji korisnici ovog sistema, odnosno da će on biti implementiran kod svakog poreskog obveznika koji se bavi prometom proizvoda i usluga, oni predstavljaju i našu najvažniju ciljnu grupu sa kojom PU intenzivno komunicira kako bi se na vrijeme obezbijedili svi preduslovi za sprovođenje projekta navela je Vuletić.

To, kako je precizirala, podrazumijeva intenzivnu komunikaciju sa udruženjima poreskih obveznika, u prvom redu Privrednom komorom (PKCG), Unijom poslodavaca (UPCG), ali i sa strukovnim udruženjima računovođa i revizora, odnosno sa Institutom sertifikovanih računovođa i Institutom računovođa i revizora, s obzirom na to da će jedan značajan dio naročito tih stručnih informacija biti kanalisan,preko računovođa i revizora koji sarađuju sa preduzećima i poreskim obveznicima.

-Jako je bitno da ovaj projekat bude dovoljno razjašnjen svakom pojedinačnom poretkom obvezniku kako na putu implementacije projekta ne bi bilo nekih nedoumica koje bi mogle prouzrokovati da neko od poreskih obveznika ne ispuni svoje zakonske obaveze blagovremeno, odnosno do 1. januara naredne godine-objasnila je Vuletić. Podsjetila je da je, u skladu sa planom projektnih aktivnosti PU učinila dostupnim i tehničku i funkcionalnu specifikaciju projekta tako da IT kompanije sada na tržište mogu da izbace proizvode koji će omogućiti fiskalni servis, odnosno koji će poreski obveznici moći da nabave kako bi se mogao sprovoditi zakon od 1. januara naredne godine.

-Za sprovođenje fiskalnog servisa neophodno je posjedovanje adekvatnog tehničkog rješenja, digitalnog sertifikata za verifikaciju podatka koji će se slati PU i stalna internet konekcija kako bi se omogućilo automatsko funkcionisanje sistema, odnosno razmjena podatka između sistema PU i sistema poreskih obveznika saopštila je Vuletić.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za četvrtak, 8. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published.