Budva

Garancija od 29 miliona prelazi u kotorski Osnovni sud

Spor koji je Ministarstvo finansija pokrenulo protivbudvanske opŠtine tražeći 29,3 miliona eura plaćenih po aktiviranoj garanciji njemačkoj kompaniji WTE angažovanoj na projektu za otpadne vode, preuzeće Osnovni sud u Kotoru, nakon što se Privredni sud oglasio stvarno nenadležnim.

Ovu odluku donijela je sutkinja Milica Popović nakon što je vijeće sudija Blaža Jovanića, Dragana Vučevića i Marine Đurović ukinulo njenu raniju odluku kojom je račun opštine bio u blokadi od kraja maja do kraja septembra.

U obrazloženju se navodi da nijesu ispunjeni uslovi za zasnivanje nadležnosti Privrednog suda, jer nije riječ o privrednom sporu nastalom iz međusobnih poslovnih odnosa parničnih strana niti o sporu u kom se primjenjuje kompanijsko pravo.

Na ovo je i ranije ukazivao advokat opštine Vladan Bojić, koji je u dopuni odgovora na tužbu, nakon što je usvojen zahtjev Ministarstva finansija da se uvede privremena mjera blokade računa dok država ne naplati ovaj iznos, naveo da je tužbu potrebno odbaciti jer Privredni sud nije stvarno nadležan za postupanje u ovoj pravnoj stvari.

Komentar i šući najnoviju odluku sutkinje Popović, Bojić je ukazao da je elementarna dužnost suda da prvo ispita da li je stvarno nadležan za konkretan predmet te da na to ne bi trebalo da ukazuje stranka, već bi sud o tome trebalo da vodi računa po službenoj dužnosti.

-Time je Opština Budva držana mjesecima kao “talac” sve dok se izbori nijesu okončali. Intrigira okolnost da ni Vijeće Privrednog suda prilikom ukidanja te privremene mjere nije uočilo tako krupnu očiglednost, već je dalo druge pravne razloge ukidanja rješenja i deblokade računa, kazao je Bojić i istakao da se ukinuta privremena mjera pokazala kao isključivo partijski izborni projekat koji nema dodirne tačke sa pravom, pa je doveo u pitanje samostalnost i nezavisnost sudstva od izvršne vlasti.

Ocjenjujući ovo kao teško sramoćenje sudstva i pitajući se da li će neko za to snositi profesionalnu odgovornost, Bojić zaključuje dase “ovakav slučaj najgrublje razgolićene instrumentalizacije suda ne smije više dogoditi od bilo koje vlasti.

Privremena mjera o blokadi računa Opštine Budva donijeta je krajem maja, a vijeće sudija Privrednog suda je četiri mjeseca kasnije usvojilo prigovor opštine i naložilo ponavijanje postupka. U obrazloženju je navedeno da država nije učinila vjerovatnim da postoji opasnost da će, bez blokade, biti osujećena naplata ovog potraživanja, ukazujući da prilikom određivanja ovakve mjere sud mora voditi računa da protivnik obezbjeđenja ne trpi nesagledivu štetu. To je sutkinji Popović bilo naloženo ovom odlukom, kao i da se izjasni o stvarnoj nadležnosti suda.

(Pobjeda)

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *