Atlas invest tuži bolnicu Meljine: Traže nazad million i po

Pred Privrednim sudom započet je postupak po tužbi jedne od kompanija biznismena Duška Kneževića Atlas investa protiv PZU Opšta bolnica Meljine, koja je do prije godinu, kada je uveden stečaj, takođe bila u njegovom vlasništvu.

Riječ je o 1,5 miliona eura kredita koje je bolnica uzela od Prve banke, a za koji je Atlas banka garantovala novčanim depozitom. Kako je došlo do kašnjenja sa otplatom kredita, Prva banka se naplatila iz tog depozita. Sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza, nakon što je na Atlas invest prenijeto potraživanje Atlas banke za ovaj iznos, dogovoreno je da bolnica vrati ovaj dug u roku od godinu.

U odgovoru na tužbu se navodi da se ne mogu izjasniti o pravnoj valjanosti sporazuma, imajući u vidu da u poslovnoj dokumentaciji bolnice nema ugovora na osnovu kojih je sporazum sačinjen. Smatraju da je neophodno utvrditi da li je osoba koja je u ime bolnice potpisala sporazum bila ovlašćena za to.

Sud je naložio da se, između ostalih dokumenata, od Prve banke pribavi ugovor o oročenom depozitu Atlas kod Prve banke koji je iskorišten za naplatu duga bolnice, kao i registracioni spisi radi utvrđenja ko je bilo ovlašćeno lice. Sutkinja Danijela Vukčević će o prijedlogu za finansijsko vještačenje odlučiti naknadno.

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *