U Kolašinu će se graditi još tri hotela visoke kategorije

Vlada je na posljednjoj sjednici prihvatila i dodala još tri investicije na listu razvojnih projekata, u okviru kojih je moguće dobiti ekonomsko državljanstvo.

Na listu razvojnih projekata dodate su i tri investicije u Kolašinu.

Prva je izgradnja hotela “D” sa depadansom “E” zatim izgradnja hotela “Elite Hotel & Residence”, kao i projekat gradnje hotelskog kompleksa “Montis Hotel & Resort”.

Svi projekti će se realizovati po kondo modelu poslovanja. Po definiciji, kondo hotel je velika, hotelska zgrada, tipično visoko podignuta, sastavljena od pojedinačnih stambenih jedinica koje se prodaju pojedincima i investitorima za ličnu upotrebu ili kao imovina za iznajmljivanje.

Većina hotela sa apartmanima upravlja strukturiranim programom iznajmljivanja na osnovu zajedničkog iznajmljivanja kako bi nekretninu plasirali kao hotel za odmor kada ga vlasnik ne koristi.

HOTEL“D”

Hotel “D” sa depadansom “E” biće kategorije četiri zvjezdice, sa ukupnim kapacitetom od 116 smještajnih jedinica.

Predračunska vrijednost investicije predviđene za program ekonomskog državljanstva iznosi 7,98 miliona eura sa PDV-om. Namjera investitora je da u okviru kompleksa angažuje 61 osobu, što predstavlja prosječan broj radnika koji će biti zaposleni tokom cijele godine.

Investitor je dostavio i neopozivu bankarsku garanciju izdatu od strane Adriatic banke, naplativu na prvi poziv, na iznos od 2,5 miliona eura sa rokom važenja do 18.8.2023. godine.

Kako je navedeno u biznis planu, početak radova na izgradnji hotela sa depadansom planiran je 15. oktobra 2020, dok je završetak izgradnje planiran za 31. decembra 2022. godine. Hotel bi, prema biznis planu, trebalo da počne sa radom 1. jula 2023.

ELITE HOTEL&RESIDENCE

Hotel “Elite Hotel & Residence” takođe će biti kategorije četiri zvjezdice, kapaciteta 150 smještajnih jedinica. Predračunska vrijednost investicije predviđene za program ekonomskog državljanstva projektovana je na iznos od 11,44 miliona eura sa PDVom. U hotelu će posao dobiti 71 osoba i radiće tokom čitave godine.

Investitor je dostavio Ministarstvu održivog razvoja i turizma potvrdu “Bank of China”, kojom se potvrđuje da na računima kompanije Sino Promise Group LTD i Sino Promise High Tech Holdings Limited na datum 20. decembar 2019. godine posjeduju sredstva u iznosu od 15,7 miliona eura. Takođe, dostavljena je i potvrda Sino Promise Group LTD da će obezbijediti finansijska sredstva potrebna za izgradnju” Elite Hotel and Residence” u iznosu od 11,5 miliona eura.

MONTIS HOTEL & RESORT

Budući hotelski kompleks “Montis Hotel & Resort” imaće pet zvjezdica, sa smještajnim kapacitetom od 238 jedinica (25 apartmana i 213 soba).

Predračunska vrijednost investicije je projektovana na iznos od 21,07 miliona, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 231 radno mjesto (200 stalnih i 31 sezonska radna mjesta). Dostavljena je i bankarska garancija izdata od strane Universal Capital banke na iznos od 2,5 miliona eura, sa rokom važenja do 30. septembra 2024. Dinamičkim planom je predviđeno da će kompletni radovi biti završeni najkasnije do 30.9.2024. godine, kada je planirano i otvaranje hotelskog kompleksa.

Check Also

Kosovo pristupa inicijativi “mini Šengen”

Kosovski premijer, Avdulah Hoti, potvrdio je da će prisustvovati sastanku lidera zapadnog Balkana posvećenom inicijativi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *