Evo kako je jedna vijetnamska banka povećala naplatu potraživanja za čak 500%

Srpska kompanija KeyLink Software Solutions napravila je softver Tethys namijenjen prvenstveno bankama koji značajno poboljšava naplatu potraživanja. O uspješnosti njegove primjene najbolje govori podatak da je vijetnamska banka VP Bank nakon primjene ovog softvera povećala naplatu potraživanja, uključujući i nenaplative kredite, za čak 500 odsto.

Dvojac koji stoji iza ovog projekta za Bankar.rs detaljno je objasnio kako su došli na ideju da razviju ovaj softver, kao i sam koncept Tethys-a i na koji tačno način toliko poboljšava naplatu dugova.

Nikola Gagić, partner i izvršni direktor kompanije KeyLink Software Solutions navodi da je ideju sa ovakav softver dobio u vrijeme početka svjetske ekonomske krize kada je jedan od najvećih problema postao upravo naplata potraživanja. Sa partnerom u kompaniji, Vojislavom Đurđevićem, kao i timom eminetnih stručnjaka, godinama je radio na rješenju.

“Firmu smo osnovali 2013, dok smo sa razvojem aplikacije krenuli još 2010, baš u trenutku kada je naplata od strane banaka postala gorući problem u svijetu zbog svjetske ekonomske krize koja je počela 2008. Najveći broj kredita tada je prešao u NPL-ove, a prema podacima kojima mi raspolažemo njihov procenat je u Srbiji tada iznosio čak oko 40 odsto u retail-u i za SME. To nas je i motivisalo da probamo da nađemo neko rješenje, i nakon istraživanja srpskog tržišta smo shvatili da ne postoji nijedan sistem koji klijenta u potpunosti prati kroz sve procese collection-a od početka, od kako uopšte uđe u banku. Naša aplikacija pak nudi upravo to, objedinjene apsolutno sve podatke o svakom klijentu kao i sve akcije koje su preduzete prema klijentu u okviru procesa collection-a”, priča Gagić.

Odmah po osnivanju kompanije, te 2013. godine, ovaj dvojac je patentirao aplikaciju Tethys i počeli su sa njenom prodajom.

“Prvi softver smo prodali već naredne, 2014. godine, norveškom investicionom fondu “B2 Kapital”, koji je tada otkupio nenaplativa potraživanja tadašnje Hipo banke u Hrvatskoj”, kaže Gagić.

Ubrzo, sotver su kupile i dvije vijetnamske banke, VP Bank i VP Bank AMC.

“Koliko im je softver olakšao i poboljšao naplatu potraživanja najbolje govori podatak da su uspjeli naplatu da povećaju za čak 500 odsto. I to nam je najbolja referenca”, ističe Gagić, pogotovu kada se uzme u obzir da Tethys upravlja portfoliom od 1,5 miliona klijenata.

Vojislav Đurđević objašnjava da banke nisu do skoro bile dovoljno agilne u nuđenju reprograma i restrukturianja kredita kod već postojećih klijenata, kao ni da nije postojala evidencija o zainteresovanosti klijenata za iste programe. Pored ove konstatacije, postojalo je i dosta problema u naplati kod onih dužnika koji su se našli u buli i ne plaćaju više redovno kao i prilikom odabira prave strategije za sprovođenje kampanja naplate prema targetiranim grupama klijenata..

“Tako dužnici ostaju, uslovno rečeno, zaglavljeni u procesu i mnogi odlaze u NPL. Nama je zato prije svega poenta bila da se u što većoj mjeri izbjegne odlazak klijenata u NPL, tako što će na vrijeme da se primjeti da značajnije kasne sa uplatom rata, a zatim i da se što bolje i uspješnije izvrši naplata ili ponude reprogrami, kako od onih dužnika koji su na ivici da skliznu u nenaplativu kategoriju, tako i od onih koji su već u toj kategoriji”, navodi Đurđević.

Podsjeća i da onog trenutka kada klijent ode u NPL, banka mora da rezerviše sredstva u visini kredita.

“Korišćenjem Tethysa se stvari znatno regulišu. Naime, do sada se već dokazalo da kod onih koji koriste naš softver, broj novih klijenata koji odlaze u NPL smanjio na tek oko 3 odsto ukupnih dužnika. To je izuzetan rezultat”, napominje Đurđević.

Takođe, dodaje, aplikacija u mnogome pomaže bankama da unaprijede i povećaju i prodaju svojih proizvoda, jer pored naplate, Tethys i anketria klijente o zainteresovanosti za sve vrste usluga koje banka nudi, od novih kreditra, preko reprograma, pa do svih drugih bankarskih ponuda.

“Istovremeno, pomaže se naravno i naplativost, odnosno povećanje naplativosti NPL-ova, jer ih prati u svaki dan kašnjenja, sortira ih, uslovno rečeno po tome koliko dana kasne i targetira u smislu koga treba najprije pozvati, da ne kažem povući za ruku i “podsjetiti” da treba da plati dug. To je način koji znatno utiče na poboljšanje plaćanja. Pritom, svaki podatak u vezi klijenta ostaje zabilježen u sistemu, kao i podatak ko je to uradio (agent kol centra, lični savjetnik, externe agencije, advokatske kancelarije…)”, navodi Đurđević.

Gagić napominje i da je izuzetno značajno to što se svi prikupljeni podaci autsorsuju i eksternim agencijama koje rade za banku, kao i advokatskim kancelarijama, tako da su i svi oni u svakom trenutku obaviješteni o tome kakvo je u tom trenutku tačno stanje svakog klijenta o kome treba da se brinu.

“Ono što je najbitnije je da na problematičnog klijenta pažnja nije skrenuta tek kada je otišao u NPL, odnosno nakon 90-og dana kašnejnja, već čim se pojavi ikakvo kašnjenje u otplati, odabirom dobre strategije koje nudi Tethys, lako dijagnostikujemo delikventnost partije kredita. Naravno, klijent se prati po svakom proizvodu koji ima, pa ako je od 6 proizvoda, u kašnjenju samo za jedan, za to će biti opomenut po proizvodu za koji je evidentirano kašnjenje, a neće trpjeti konsekvence za ostale partije kredita“, objašnjava Gagić.

Ističe da je za samu banku benefit i što u svakom trenutku vrlo lako prati rad svakog svog agenta, kol operatera, radnika koji je u direktnom kontaktu sa dužnicima… Istovremeno, Gagić naglašava da je softver vrlo adaptibilan, te može lako da se prilagodi bilo kojoj banci u svijetu i njenim kompanijama, kao i kompaniji koja se bavi naplatom potraživanja, a buduće korisnike softvera obučava tim iz kompanije “KeyLink Software Solutions”.

“Bitno je napomenuti da softver smanjuje i broj ljudi koji su potrebni za ovaj posao. On mjeri apsolutno svaki kontakt sa klijentom i čuva sve podatke, od toga koliko je trajao razgovor sa dužnikom, do toga kada je klijent obećao da će platiti ratu i kada je i koliko zaista uplatio. Nakon toga se i vodi evidencioja o uspješnosti zaposlenog. Nadređeni u maltene svakom satu mogu da imaju informaciju o tome koliko je u međuvremenu novca naplaćeno”, zaključio je Gagić.

(Bankar.rs)

Check Also

Crna Gora je 39. najmanja država na svijetu (infografika)

Državne granice možda su samo ljudske konstrukcije, ali su moćne. Rusija, Kanada, SAD itd – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *