Turizam ne smije više da bude jedini oslonac razvoja

Ne samo turistička privreda već kompletna crnogorska ekonomija se, aktuelnim rječnikom, mora hitno staviti na respiratore. Izuzetno loša sezona prouzrokuje ogromne ekonomsko-socijalne posljedice po armiju ljudi, preduzeća i djelatnosti koji su direktno ili indirektno vezani za turističku privredu.

– kazao je za Pobjedu predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković ističući da je turistički segment privrede, nažalost, snažno pogođen pandemijom izazvanom korona virusom, kako globalno tako i u Crnoj Gori i da više ova grana naše privrede ne smije biti jedini dominantni oslonac razvoja.

– Ne radujemo se što su se predviđanja, koja smo dali na samom startu krize, pokazala kao tačna. Moglo se pretpostaviti da u situaciji kada je kretanje ljudi ograničeno, ekonomski ljudi zabrinuti, pa i ugroženi, da će neminovno doći do smanjenja mogućnosti i motivacije za turističkim putovanjima. Kada tome dodamo i činjenicu da je Crna Gora prvenstveno avio-destinacija, jasno je bilo u kom pravcu će ići rezultati ove sezone, kazao je Raičković.

KRIZA

Pristup Asocijacije menadžera je, navodi, da moramo biti surovo realni ukoliko želimo ovu krizu da prevaziđemo.

– I pored toga što nije izazvana ekonomskim faktorom, ona je sama po sebi donijela suočavanje sa svim dubiozama koje crnogorska ekonomija ima, kazao je Raičković.

On navodi podatak da turizam čini više od 25 odsto crnogorskog BDP-a, i da je jasno koliki su dometi i posljedice ove situacije.

– Jeste turizam jedna od glavnih privrednih grana, ali ovako senzitivna grana koja zavisi od niza faktora (klimatskih, ekonomskih, a evo i zdravstvenih) uz naglašenu uvoznu zavisnost, ne može biti jedini tj. dominantni oslonac našeg ekonomsko-socijalnog razvoja. Naravno, ne treba se demoralisati nego hitno usmjeriti sve aktivnosti ka ekonomskom oporavku i mjerama koje će ići u tom pravcu, a one između ostalog podrazumijevaju promjenu naših promišljanja, ekonomskih filozofija i modela koje smo do sada u našoj ekonomiji primjenjivali. Odista je riječ “reforma previše korišćena, sadašnja situacija nam nameće neophodnost hitnih ekonomskih promjena i rezova, a to svakako obuhvata i oblast turizma, kaže Raičković.

Asocijacija menadžera smatra da je i ranije trebalo razmotriti koncept reindustrijalizacije, a sada je krajnje vrijeme i neophodnost da se prestrukturira kako turizam tako i kompletna privreda.

Kako i kada će uslijediti oporavak naše turističke grane Raičković smatra da to zavisi generalno od ekonomskog oproravka jer ovaj dio naše privrede nije izolovan već duboko povezan i isprepletan sa ostalim segmentima.

– Rekao bih da se nalazimo u fazi borbe za ekonomski opstanak, tako da oporavak neće biti niti brz niti lak, kako u turističkoj tako i u ostalim segmentima privrede. Konkretno, kada je u pitanju korona virus, jasno je da odgovor leži u pitanju kada će se pronaći i početi sa primjenom vakcine, ali i od toga da u međuvremenu ne dođe do još nekih globalnih ekonomskih poremećaja. Koliko je opasan pesimizan toliko je na svim poljima jako opasan lažni optimizam i nerealnost, zato moramo naučiti da prihvatimo činjenice onakve kakve jesu, pa sa aspekta oporavka same turističke privrede (uz sve prethodne preduslove vezane za pronalazak vakcine, ekonomski oporavak za nas značajnih emitivnih turističkih centara), najoptimističniji scenario je da tek sredinom 2022. godine može doći do nešto boljih kretanja u pravcu turističkog rasta, procjenjuje Raičković.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Check Also

CKB i Podgorička banka pridružuju se i ove godine obilježavanju Nedjelje štednje

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB) i Podgorička banka AD Podgorica (Podgorička banka), članice OTP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *