Državni dug 3,66 milijardi eura

Ukupan državni dug, bez depozita, na dan 30.06.2020. godine iznosio je 3,664 milijarde eura ili 79,54 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopštili su za “Dan” iz Ministarstva finansija (MF). Sa depozitima ukupan državni dug je 3,284 milijarde eura ili 71,3 odsto BDP-a. U odnosu na kraj marta državni dug je uvećan za 321 milion eura.

– Spoljni dug iznosio je 3,1 milijardu eura, odnosno 67,4 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 559,4 miliona eura, odnosno 12,14 odsto BDP-a. Depoziti na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosili su 379,62 miliona eura uključujući 38,477 unci zlata (vrijednost zlata iznosila je 60,49 miliona eura) ili 8,24 odsto BDP-a. Izvještaj o javnom dugu objavljuje se jednom godišnje, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, dok se izvještaj o državnom dugu objavljuje kvartalno. Izvještaj o državnom dugu za drugi kvartal 2020. godine biće objavljen u narednih nekoliko dana, kazali su za “Dan” iz Ministarstva finansija, na čijem čelu je Darko Radunović.

Iz tog vladinog resora su naveli da su u ovoj godini do sada zaključili kreditne aranžmane u iznosu od preko 480 miliona eura.

– U 2020. godini, za potrebe finansiranja budžeta, Vlada je zaključila s ledeće aranžmane: sa sindikatom banaka (OTP, Kredit Svis, Crnogorska komercijalna banka i Sosijete ženeral), uz garanciju Svjetske banke, u iznosu od 250 miliona eura, sa Međunarodnim monetarnim fondom MMF, u iznosu od 60,5 miliona HDR, tj. 74,3 miliona eura, kroz program Instrumenta za brzo finansiranje (RFI), sa Evropskom komisijom, u okviru programa makrofinansijske pomoći Crnoj Gori, aranžman u iznosu od 60 miliona eura (narednih dana se očekuje uplata prve rate aranžmanau iznosu od 30 miliona eura). Sa Erste bankom Podgorica u iznosu od pet miliona eura. U toku 2020. godine, za projekat finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljare, Smokovac Mateševo, iz kredita sa kineskom Eksim bankom, do kraja avgusta 2020. godine, povučen je iznos od 21,6 miliona dolara, tj. 18,14 miliona eura. Za ostale infrastrukturne i razvojne projekte, za potrebe izgradnje puteva, vodosnabdijevanja, energetske efikasnosti, socijalnog stanovanja i razvoja poljoprivrede tokom 2020. godine povučen je iznos od 43,41 milion eura. Pored navedenog, u toku 2020. godine zaključeni su sledeći dugoročni kreditni aranžmani sa domaćim bankama za potrebe finansiranja kapitalnih projekata Uprave javnih radova: sa NLB bankom u iznosu od 10 miliona eura, Komercijalnom bankom A.D. Podgorica u iznosu od pet miliona eura, i sa Erste bankom Podgorica u iznosu od 25 miliona eura – precizirali su iz Ministarstva finansija.

Prema njihovim riječima, sredstva pozajmljena za potrebe finansiranja budžeta namijenjena su za finansiranje tekuće potrošnje, kapitalnog budžeta i otplatu duga u
2020. godini.

Na pitanje koliko je u ovoj godini dato novca za otplatu duga, iz Ministarstva finansija su naveli da je zaključno sa 20.9.2020. godine izvršena otplata dugau ukupnom iznosu od 443,37 miliona eura, od čega se na ino dug odnosi 397,86 miliona eura, dok se na domaći dug odnosi 45,51 milion eura.

– U periodu od 20. septembra 2020. godine do 31. decembra 2020. godine za otplatu obaveza prema kreditorima izdvojiće se iznos od oko 115,4 miliona eura, od čega je za otplatu glavnice prema ino kreditorima potrebno izdvojiti 29,9 miliona eura, dok se na otplatu glavnice prema domaćim kreditorima odnosi 85,5 miliona eura – precizirali su iz ministarstva.

Izvor: Dan

Check Also

CKB i Podgorička banka pridružuju se i ove godine obilježavanju Nedjelje štednje

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB) i Podgorička banka AD Podgorica (Podgorička banka), članice OTP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *