Naplaćeno 706 miliona eura poreskog duga, oko 40 miliona manje u odnosu na prošlu godinu

Od početka godine naplaćeno je više od 706 miliona eura, plan po rebalansu budžeta premašen je za 24 miliona eura, a od AD “Montenegro Airlines” Podgorica naplaćeno 10 miliona eura duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade, saopštili su iz Poreske uprave.

“Tokom ljetnje turističke sezone, odnosno od juna do avgusta 2020. godine, Poreska uprava je ostvarila ukupnu naplatu poreskih prihoda u iznosu od 276.559.845,56 eura, čime je, uprkos lošoj turističkoj sezoni, ulažući maksimalne napore da održi kontinuitet naplate prihoda, plan po rebalansu budžeta za ovaj period, koji je iznosio 253.008.944,01 eura, uspjela da premaši za 23 miliona eura, odnosno devet procenata”, dodaju oni.

Kako navode, od početka godine Poreska uprava ostvarila je ukupnu bruto naplatu u iznosu od 706.212.375,76 eura, što je 24 miliona eura više od osmomjesečnog plana po rebalansu budžeta.

Ostvareni rezultat je i oko 40 miliona eura (5%) ispod ostvarenja iz istog perioda prošle godine, odnosno 25 miliona eura iznad ostvarenja iz istog perioda 2018. godine.

“U strukturi naplate ostvarene tokom osam mjeseci 2020. godine posebno treba istaći naplatu poreza na dobit pravnih lica, u iznosu od 71.473.712,83€, što je 7 miliona eura iznad plana, a osam miliona eura (12,5%) više nego 2019. godine. Ovaj podatak indikator je visokog stepena korporativne kulture koja postoji u crnogorskoj privredi uprkos izazovima nametnutim pandemijom zarazne bolesti Covid 19”, navode iz Poreske uprave.

Kod naplate prihoda po osnovu zarada zaposlenih u Crnoj Gori, ističu oni, nije zabilježen značajniji pad imajći u vidu napore uložene da za naplatu duga od nekih od najvećih poreskih dužnika, ali i zahvaljući Vladinom programu subvencioniranja bruto zarada zaposlenih.

“Tako je po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica naplaćen iznos od 107.300.328,48, što je sedam miliona eura iznad plana naplate, a tri miliona eura manje nego 2019. godine, dok je naplata doprinosa za socijalno osiguranje iznosila 324.201.270,06 eura – 13 miliona eura iznad plana, a 12,5 miliona eura manje nego 2019. godine. Po osnovu koncesionih naknade naplaćen je iznos od 18.939.146,53€- tri miliona eura iznad plana, a 8,3 mil.eura manje nego 2019. godine, dok je po osnovu poreza na promet nepokretnosti naplaćeno 9.694.836,28€- jedan i po milion eura ispod plana i tri mil.eura manje nego 2019. godine”, objašnjavaju oni.

Najznačajnije smanjenje naplate zabilježeno je kod poreza na dodatu vrijednost po osnovu kojeg je naplaćen iznos od 163.704.105,52€ – devet miliona eura ispod plana naplate, kao i 16,6 mil.eura manje nego 2019. godine.

“Rezultat naplate PDV-a posljedica je drastičnog usporavanja privrede zbog ekonomske krize nastale od početka pandemije zarazne bolesti Covid 19, koji je posebno bio vidljiv u primorskoj regiji tokom ljetnjih mjeseci, gdje je zabilježen pad prometa od čak 70 procenata. Imajući u vidu okolnosti koje utiču na privredu, a koji se direktno odražavaju na fiskalni kapacitet privrednika, a samim tim i naplatu javnih prihoda, ostvarena naplata ukazuje da je Poreska uprava uspjela da iskoristi najveći dio fiskalnog potencijala poreskih obveznika te da stepen poreske discipline i dobrovoljnog poštiovanja poreskih propisa održi na visokom nivou”, zaključuju iz Poreske uprave.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.