“Čelebić” mora ponovo da dokazuje da je vlasnik zemljišta

Sudski postupak u kom je Privredni sud priznao kompaniji ,,Čelebić“ izlučno pravo na 1,2 hiljade kvadrata zemljišta kupljenog u sudskoj prodaji imovine bivše fabrike ,,Radoje Dakić“, krenuće ispočetka, jer je Apelacioni sud tu odluku ukinuo.

Ovaj sud je našao opravdanom žalbu advokatice ,,Dakića“ Snežane Jović koja tvrdi da je odluka Osnovnog suda, po kojoj je ovoj kompaniji na javnom nadmetanju pripalo sporno zemljište, nepodobna za sticanje prava svojine, jer je u tom postupku stečajni dužnik tretiran kao vlasnik 1/1, što u tom momentu nije bio slučaj. Smatra da ,,Čelebić“ ne može imati svojstvo izlučnog povjerioca, jer se na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam prenosilac ima. Jović tvrdi da sudska odluka nije dovoljna za sticanje svojine, već je neophodan upis u katastar nepokretnosti.

Apelacioni sud je utvrdio nesaglasnost između površine parcele koju ,,Čelebić“ traži i ranijeg nalaza vještaka Novelje Femića te u obrazloženju naveo da se iz pobijane odluke ne može utvrditi kako je prvostepeni sud identifikovao nepokretnost koja je bila predmet kupovine na javnoj prodaji. Stav je suda da se identifikacija nije mogla obaviti na osnovu iskaza Femića, koji je u međuvremenu prestao da obavlja posao vještaka, već je saslušan kao svjedok. Zato je za očekivati da sud, u ponovljenom postupku, sprovede novo vještačenje.

Ova kompanija pokrenula je sudski postupak tražeći da im se prizna izlučno pravo nad ovom imovinom, jer im to pravo sudija Blažo Jovanić nije priznao u stečajnom postupku koji je otvoren prije četiri godine. U njegovoj odluci se navodi da ta imovina, u momentu prodaje, nije bila u vlasništvu stečajnog dužnika ,,Radoja Dakića“, već je postojalo samo pravo korišćenja.

U izvršnom postupku pred Osnovnim sudom, sprovedenom prije pet godina, ,,Čelebić“ je za 78,2 hiljade eura kupio sporno zemljište. U skladu sa tadašnjim zaključcima Osnovnog suda, kojima je naloženo brisanje tereta i ograničenja, predaja zemljišta kupcu, te upis ,,Čelebića“ kao vlasnika, Uprava za nekretnine je to prvostepeno i uradila, na šta su se iz ,,Dakića“ žalili, zbog čega je pokrenut upravni postupak.

Advokat Borislav Rašović tvrdi da je ,,Čelebić“ postao vlasnik zemljišta trenutkom kupovine, pozivajući se na stav Vrhovnog suda da kupac nepokretnosti na javnom nadmetanju u izvršnom postupku stiče pravo svojine na kupljenoj nepokretnosti te da upis u javnu knjigu, u ovom slučaju, nema karakter konstitutivnosti. Ukazuje da je stupanjem na snagu Zakona o svojinsko pravnim odnosima pravo upravljanja i korišćenja na državnoj imovini prešlo u pravo svojine.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.