Ilustracija

Ima li nafte na Jadranu znaćemo krajem naredne godine

Da li u crnogorskom dijelu Jadrana ima nafte i gasa biće poznato do kraja naredne godine, zvanično je saopšteno Dnevnim novinama u Upravi za ugljovodonike Crne Gore. Iako je cjelokupni proces usporila pandemija korona virusa, u toku su pripremne radnje za prvo istražno bušenje, koje će, prema trenutnim procjenama, početi u prvom kvartalu naredne godine.

Lokacije zta bušenje

Prvo istražno bušenje u crnogorskom podmorju odgođeno je iz istih razloga kao i mnoge druge aktivnosti na globalnom nivou usljed pandemije virusa Covid-19. Zatvaranje granica, nemogućnost dolaska podizvođača u našu državu, samo su neke od operativnih poteškoća koje su nastale kao posljedica aktuelne epidemiološke situacije.

Kako je istražno bušenje prvobitno planirano za ljeto ove godine, sve aktivnosti vezane za 3D seizmičko ispitivanje su završene prije par mjeseci”, kažu u Upravi za ugljovodonike.

Koncesionari Eni i Novatek su, u skladu sa obavezama iz Radnog programa Ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika, izvršili 3D geofizička istraživanja krajem 2018. godine, na prikupljenim podacima je izvršen procesing tokom 2019. godine.

Tako procesuirani i obrađeni podaci su interpretirani i na osnovu njih definisane su lokacije na kojima će biti vršena prva istražna bušenja. Početkom ove godine završeno je geomehaničko ispitivanje tla na mikrolokalitetima na kojima će se vršiti bušenje, i na kojima će biti instalirana bušačka platforma”, objasnili su u Upravi.

Logistička baza

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine usvojila je Elaborat o procjeni uticaja istražnog bušenja na životnu sredinu i time su se stekli uslovi za prvo istražno bušenje u crnogorskom podmorju.

Iako u izmijenjenim okolnostima, veliki broj aktivnosti u Crnoj Gori vezanih za istraživanje nafte i gasa se odvija nesmetano i u toku su pripremne radnje za prvo istražno bušenje, koje će, prema trenutnim procjenama, početi u prvom kvartalu naredne godine”, ističu u Upravi za ugljovodonike.

Logistička baza, dodaju u Upravi, je formirana u Luci Bar gdje se već doprema materijal koji će biti korišćen za istražno bušenje.

Jedna bušotina, i to bušotina za koju je planirano da ide do dubine od 6.500 metrara, biće na udaljenosti od oko 25 kilometara od obale. Druga, plića, koja bi trebalo da provjeri postojanje gasnog prospekta, biće nešto bliža i na udaljenosti od oko 18 kilometara”, istakli su u Upravi za ugljovodonike, prenose Dnevne novine.

Rezulatati krajem 2021.

Kada je riječ o istraživanju nafte i gasa, kako pojašnjavaju u Upravi za ugljovodonike, fokus Crne Gore je na predstojećem istražnom bušenju i njegovim rezultatima.

Možemo reći, ne samo mi, već cijeli region sa pažnjom prati kako će se odvijati istražno bušenje, jer će to u mnogome odrediti pravac i dinamiku budućih istraživanja u ovom dijelu Mediterana. Prema Programu bušenja prvo istražno bušenje u crnogorskom podmorju trajaće oko 180 dana rada. Ukoliko se aktivnostisti budu odvijale po planu, za očekivati je da do kraja 2021. godine imamo informaciju da li u crnogorskom podmorju na predmetnim blokovima ima komercijalnih nalazišta nafte i gasa”, dodaju u Upravi.

Check Also

Air Montenegro organizovao prve charter letove sa tržišta zemalja Baltika

Imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije I Letonije na turistički promet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.