Šta buduću vlast čeka u državnim komapnijama?

Novu Vladu čekaju i problemi u državnim kompanijama, jer sada stabilno posluju samo Elektroprivreda, Crnogorski elektroprenosni sistem i Pošta. Većina državnih kompanija poput Montenegro erlajnsa, Barske i Crnogorske plovidbe, Željezničke infrastrukture, Željezničkog prevoza, Montekarga… , posluje sa gubitkom i ima nagomilane dugove, na koje je i država dala garancije veće od 100 miliona eura.

Luka Bar i Plantaže poslovale su lani pozitivno, zahvaljujući prodaji dijela imovine, dok se ove godine, zbog ogromnog pada prometa, ne očekuju pozitivni rezultat ni u Aerodromima i Monteputu.

Izvještaj Državne revizorske institucije za Plantaže otvara pitanje i da li se može vjerovati finansijskim dokumentima mnogih državnih kompanija, odnosno postoje sumnje da je stanje u tim firmama gore nego što se prikazuje.

Da bi nova vlast nakon izbora Vlade preuzela upravljanje kompanijama, treba da zakaže vanredne sjednice skupština akcionara,koje bi izabrale nove bordove direktora, a zatim ta tijela u proceduri biraju izvršne direktore.

Nove uprave bi, osim spasavanja kompanija, imale zadatak provjere dosadašnjeg poslovanja, kako bi se otkrile moguće zloupotrebe i pokušala ublažiti nastala šteta od odgovornih osoba.

MOŽE LI SE SPASITI MA?

Na papiru najgore stanje je u Montenegro erlajnsu (MA) – akumulirani gubitak od 100 miliona eura,negativna vrijednost kompanije za 60 miliona eura, nemogućnost dalje državne pomoći, neizvjesnost poslovanja zbog epidemije… U kompaniji je trenutno u toku prijavljivanje radnika za sporazumni raskid radnog odnosa uz uvećane otpremnine na 50 odsto bruto zarade po godini staža. Novi nezavisni konsultant završava analizu o tome da li kompanija uopšte može opstati i pod kojim uslovima.

MA je ove godine dva puta dobila novu spornu državnu pomoć u julu od 10 miliona i u avgustu još 25 miliona, kako bi isplatila prispjele obaveze i otpremnine kao i dugove za poreze i doprinose za zaposlene koji napuste kompaniju. Agencija za zaštitu konkurencije zabranila je Ministarstvu saobraćaja da pomaže kompaniji zbog kršenja evropskih pravila o državnoj pomoći. Međutim, pitanje je koliko kompanija sada uopšte može opstati,jer su joj prihodi na minimumu.

Dobra stvar je jedino što nema značajnih državnih garancija za kredite koje je uzimao MA. Prema podacima Vlade sa kraja prošle godine, ukupne garancije izdate kompaniji iznose 4,6 miliona eura, a dug na je kraju prošle godine po osnovu ovih kredita iznosio 620 hiljada eura.

(Opširnije u dnašnjim Vijestima)

Check Also

Referendum u Švajcarskoj: Odlučuju da li će zadržati plaćanje u gotovini

Švajcarci će na referendumu odlučiti da li žele da se zadrži plaćanje u gotovini, saopštilo …

Leave a Reply

Your email address will not be published.