Sve kapacitete upotrijebiti za novo kreditiranje i sprovođenje moratorijuma

Banke sve raspoložive kapacitete treba da koncentrišu na novo kreditiranje, primjenu mjera za ublažavanje posljedica pandemije kovid-19 i da za 13 dana, odnosno u oktobru počnu proces procjene kvaliteta aktive. Rezultati procjene kvaliteta aktive treba da daju preciznu sliku nivoa otpornosti bankarskog sistema i mogućnosti banaka za apsorbovanje šokova. To je rečeno Pobjedi iz Centralne banke odgovarajući na pitanje zašto je protekle sedmice Vlada donijela odluku o odlaganju primjene zakona o kreditnim institucijama i o sanaciji banaka za godinu, odnosno januar 2022.

Iz CBCG su pojasnili da je Udruženje iniciralo odlaganje, a da su im oni izašli u susret.

Amortizacija
– Odlaganje primjene zakona o kreditnim institucijama i zakona o sanaciji banaka je uslovljeno refokusiranjem prioriteta finansijskog sistema Crne Gore, u cilju amortizovanja efekata pandemije kovid-19 na finansijsku stabilnost i realnu ekonomiju – kazali su iz CBCG koja je pripremila podzakonska akta za primjenu zakona.

Međutim, sagledavajući operativne kapacitete banaka, kao i zahtjev Udruženja banaka, stav CBCG je, naveli su oni, bio da banke u ovom periodu trebaju da koncentrišu sve raspoložive kapacitete na novo kreditiranje.

– Treba da se koncentrišu i na kvalitetnu primjenu Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije kovid-19 na finansijski sistem, u smislu efikasne implementacije moratorijuma za prioritetne privredne grane, kao i na restrukturiranje postojećih kredita, a sve sa ciljem amortizovanja dijela efekata krize koji su pogodili realni sektor. Naporedo sa ovim procesom, izuzetno je važno da banke završe procjenu kvaliteta aktive, čiji početak je pomjeren, usljed kovida-19, sa maja na oktobar 2020. sa završetkom u aprilu/maju 2021. Dobijeni rezultati treba da daju preciznu sliku nivoa rezistentnosti bankarskog sistema i mogućnosti banaka za apsorbovanje šokova – objasnili su iz CBCG.

Rezultati procjene kvaliteta aktive – AQR-a će, kako ocjenjuju u regulatoru, biti osnov za stresno testiranje kojim će regulator procijeniti efekte šoka pandemije kovid-19 na kapital banaka na dugi rok.

– Sve ove aktivnosti se planiraju u posljednjem kvartalu ove godine i tokom prve polovine naredne. Ukoliko bi insistirali na primjeni Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji banaka, kao i na primjeni pratećih 41 podzakonskog akta u januaru 2021, vrlo je izvjesno da bi operativni kapaciteti banaka bili fokusirani paralelno na tri fronta, što bi potencijalno umanjilo efikasnost na podjednako važnim ciljevima – ocijenili su iz CBCG.

Zato smo, kažu u regulatoru, u skladu sa generalnim preporukama za zemlje članice Odjela za tržište novca i kapitala MMF-a, postupili u skladu sa preporukom da se implementacija strateških politika u vrijeme kovid-19 pandemije može odložiti.

– Proces reprioretizacije ciljeva u svjetlu kovid-19 je prisutna širom monetarnih autoriteta i regulatora – kažu u CBCG.

Stabilnost
Iz CBCG kažu da je finansijski sistem stabilan, dobro kapitalizovan (sa koeficijentom solventnosti od 19,56 odsto), gotovo dvostruko više od propisanog minimuma i visoko likvidan, sa udjelom likvidne aktive u ukupnoj aktivi na kraju avgusta tekuće godine od 21,68 odsto.

– Štaviše, sa osnaženim kapitalnim rezervama, ojačanom funkcijom CBCG za sistemsku likvidnost u krajnjoj instanci (repo linije ECB-a i BIS-a), finansijski sistem predstavlja najotporniji dio tržišta za apsorpciju efekata kovid-19 i već je kroz odobrene moratorijume i ubrzana restrukturiranja u procesu sistemske podrške likvidnosti realnog sektora – navode iz Centralne banke.

U doba visoke neizvjesnosti, kako su ocijenili, ne bismo licitirali sa kvantifikacijom rizika.

– Ali ono što možemo sa sigurnošću reći je da bankarski sistem dočekuje kovid-19 krizu daleko spremnije nego finansijsku krizu iz 2008. godine – ističu iz regulatora.

CBCG pripremila više od 40 podzakonskih akata
Iz CBCG su kazali da su oni već pripremili svu podzakonsku regulativu neophodnu za primjenu zakona.

– Pripremili smo preko 40 podzakonskih akata, od kojih su najvažniji završeni u saradnji sa EU Twinning partnerima iz Bundesbanke i Banke Hrvatske. To znači da smo spremni za implementaciju Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji banaka već u 2021. kako je prethodno bio određen rok početka primjene – objasnili su iz CBCG.

CBCG, kako navode, sa predstavnicima banaka i Udruženjem banaka ima odličnu i frekventnu saradnju, koja je pojačana od izbijanja kovid-19 krize, prenosi Pobjeda.

– U proteklih par mjeseci imali smo brojne koordinacije sa Udruženjem banaka na kojima su bili i predstavnici parlamenta i Vlade, a sve sa ciljem sagledavanja direktnih informacija sa ovog dijela tržišta od svih ključnih zainteresovanih strana. Upravo je Udruženje banaka proslijedilo CBCG inicijativu o odlaganju implementacije Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji banaka. Štaviše, preko Udruženja banaka je bankama proslijeđen prvi set podzakonske regulative koje je CBCG poslala na komentarisanje i sugestije, prije njihovog usvajanja na Savjetu – pojasnili su iz CBCG.

Check Also

Voli hipermarket Kotor-Radanovići: Sasvim novi Voli na starom mjestu 

Danas je Voli hipermarket na kružnom toku koji spaja Kotor, Tivat i Budvu, ponovo otvorio …

Leave a Reply

Your email address will not be published.