OTP Grupa ponovo planira saradnju sa startup kompanijama

“OTP Grupa prepoznaje izuzetnu vrijednost u saradnji sa inovativnim preduzećima što dokazuje činjenica da je tokom proteklih godina razmatrala mogućnost rada sa gotovo 900 startup kompanija, realizovala 30 pilot projekata i uspostavila saradnju sa 12 kompanija nakon njihove realizacije. Sve do 23. oktobra 2020. godine, razvijene startup i scaleup kompanije imaju priliku da se prijave za četvrti međunarodni startup program Grupe sa bilo koje lokacije. Uspješnu saradnju će podržati menadžeri iz oblasti bankarstva, mentori i renomirani specijalizovani partneri”, saopšteno je iz grupacije.

OTP Grupa po četvrti put traži inovativne startup partnere u okviru OTP Startup Partnerskog Programa.

“Program je izvrstan način ubrzanog napretka za razvijene inovativne kompanije koje žele da testiraju primjenjivost svojih rješenja u bankarskom sektoru Centralne i Istočne Evrope. Da se prijave za Program, naročito se ohrabruju kompanije kojima rukovode žene i startup kompanije sa ​​rodno raznolikim osnivačkim timovima.   Četvrti OTP Startup Partnerski Program predstavlja najopsežniji program inovacija Grupe do sada budući da pored centrale Grupe, sve njene strane podružnice takođe traže startup partnere koji će podržati njihove poslovne ciljeve. Stoga, prijavljene startup kompanije imaju priliku da realizuju pilot projekte u 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope, od Slovenije do Rusije. Program je zasnovan na saradnji budući da će grupa bankarskih eksperata i mentora odabranim startup kompanijama pružati podršku od definisanja opsega pilot projekta sve do faktičkog uvođenja zajednički razvijenih rješenja. Kompanije će biti u prilici da učestvuju na više događaja koji podržavaju međunarodno umrežavanje i mogu se predstaviti renomiranim nacionalnim i međunarodnim korporacijama, proširujući na taj način svoje mogućnosti razvoja poslovanja”, navode iz OTP-a.

OTP Startup Partnerski Program traži razvijene startup kompanije i scaleup kompanije u okviru sljedećih 5 + 1 kategorija:

  • Napredna analitika podataka
  • Korisničko iskustvo i servisiranje
  • Interna efikasnost
  • Inovacije proizvoda u poslovanju sa građanima
  • Inovacije proizvoda u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima i privredom
  • Potpuno inovativna i nestandardna rješenja koja ne ulaze ni u jednu od gore navedenih kategorija, ali se odnose na bankarski sektor.

“Pilot period našeg prethodnog Programa poklopio se sa širenjem koronavirusa u Evropi. Posvećenost OTP Grupe inovacijama jasno dokazuje činjenica da smo uprkos ovoj situaciji uspješno realizovali sve prethodno započete pilot projekte. Za Program je vladalo ogromno interesovanje: na primjer, naš online Demo dan pratilo je više od 1100 gledalaca. Ponosan sam na to što je OTP Startup Partnerski Program prerastao u inovacionu inicijativu koja involvira cijelokupnu Grupu. Osim toga, iz godine u godinu smo u mogućnosti da sve veći broj kohortnih kompanija pretvorimo u dugoročne partnere“, izjavio je András Fischer, rukovodilac Odjeljenja za inovacije u segmentu stanovništva OTP Banke.

Kompanije koje se prijave za Program učestvovaće u online postupku selekcije koji se sastoji od tri faze: nakon popunjavanja online prijave kandidati koji pokažu adekvatnu poslovnu sposobnost biće pozvani na online intervju i konačno, najbolji kandidati prisustvovaće online Danima selekcije u trajanju od dva dana koji će biti održani početkom decembra. Na tom događaju, predstavnici kompanija biće u prilici da pred bankarskim ekspertima dokažu relevantnost svojih rješenja. Tromjesečni pilot period – uz podršku razvoja poslovanja kroz mentorstvo – traje od marta do maja 2021. godine, uglavnom putem online kanala. Pilot period se završava Demo danom kada kompanije mogu uživo predstaviti rezultate pilot projekata kako menadžmentu Grupe, tako i predstavnicima nekoliko mađarskih i međunarodnih korporativnih partnera i investitora. Nakon toga, kompanije sa najperspektivnijim rezultatima pilot projekata biće uključene u šestomjesečnu fazu Programa u okviru koje mogu odmah započeti aktivnu implementaciju svog rješenja unutar Grupe.

Za više informacija o OTP Startup Partnerskom Programu, posjetite www.otpstartup.com.

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *