Komplikuje se spor u vezi sa raskidom ugovora o privatizaciji hotela ,,As“: Protivtužba teška 47,5 miliona eura

Kompanija Nega turs Crna Gora, investitor na izgradnji hotela ,,As“ u Perazića Dolu je, kao drugotužena u sporu koji su država i Budvanska rivijera pokrenuli radi raskida ugovora o prodaji ovog hotela, podnijela protivtužbu tražeći 47,5 miliona eura.

Ovaj iznos opredijeljen je, kako je naveo njihov advokat Miloš Komnenić, na osnovu izvještaja o procjeni vrijednosti imovine Nega tursa sačinjenog za potrebe stečajnog postupka koji je u ovoj kompaniji bio pokrenut prije dvije godine, pa postoji mogućnost da nakon vještačenja koje su tražili ovaj iznos bude i promijenjen. Protivtužbu su, kako je naveo, podnijeli opreza radi u slučaju da sud usvoji neki od eventualno postavljenih tužbenih zahtjeva države da se utvrdi da je ugovor o kupoprodaji hotela ,,As“ iz 2002. i aneks iz 2014. godine raskinut te da tuženi Montena invest, Nega turs Crna Gora i Moskva, kao i Neđeljko Gardašević vrate nepokretnosti ili nadoknade tržišnu vrijednost i plate odštetu.

Komnenić navodi da će, u slučaju da se utvrdi pravo svojine državi ili Budvanskoj rivijeri, oni biti obavezni da, prema odredbama ugovora, Nega tursu plate protivvrijednost hotela u vrijeme donošenja odluke. Tvrdi da je ovaj protivtužbeni zahtjev nesporno u vezi sa tužbenim zahtjevom i da se o njima može isključivo raspravljati u jedinstvenom postupku, imajući u vidu da protivtužbeni zahtjev zavisi od odluke suda o zahtjevu države i Budvanske rivijere za raskid ugovora i vraćanje nepokretnosti.

Da je ova protivtužba preuranjena, smatra zastupnik Budvanske rivijere Vanja Mugoša, koji je naveo da se to može zaključiti i iz riječi Komnenića, imajući u vidu da se o njihovom zahtjevu može odlučivati tek nakon pravosnažnog okončanja po tužbi države i Budvanske rivijere.

Osporavanje tužbe

S druge strane, Komnenić tužbu države i Budvanske rivijere ocjenjuje neurednom i nerazumljivom navodeći su njihovi zahtjevi u međusobnoj koliziji. Iz tužbe kojom je u jednom stavu traženo da sud utvrdi da je vlasnik nepokretnosti država, a idućim da je vlasnik istih nepokretnosti Budvanska rivijera, proizilazi, kako navodi Komnenić, da su zapravo zahtjevi tužilaca suprotstavljeni i međusobno se isključuju.

– Ukoliko obje strane pretenduju na isto pravo, te o tome dostavljaju dokaze kojima navodno potkrepljuju svoje navode na način da dokazuju suprotno, nejasno je kako mogu zauzimati istu procesnu poziciju – navodi Komnenić u podnesku ukazujući da je zahtjev države zapravo usmjeren na odbijanje zahtjeva Budvanske rivijere.

Takođe dovodi u pitanje aktivnu legitimaciju države navodeći da to što je država potpisnik ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza nije dokaz o pravu svojine na predmetnim nepokretnostima te ocjenjuje paušalnim navode da učešće države u potpisivanju ugovora, kao i uloga većinskog akcionara u Budvanskoj rivijeri predstavljaju izraz procesne legitimacije. Isto smatra i zastupnik Gardaševića Filip Kažić koji ukazuje da država u vrijeme zaključenja ugovora o kupoprodaji nije bila vlasnik hotela te da je isplatom kupoprodajne cijene zatvoreno potraživanje koje je država imala prema Budvanskoj rivijeri, a koje je bilo obezbijeđeno fiducijom.

Protokol

Kažić je ukazao na protokol potpisan 2003. godine između Gardaševića, Budvanske rivijere i Nega tursa Moskva kojim je konstatovano da su sve međusobne obaveze izmirene. Njime su, smatra on, demantovani svi navodi tužbe te je jasno da su tužbeni zahtjevi države neosnovani.

Zastupnica države Sanja Jaredić pak smatra da se upravo ovim protokolom ukazuje na nesavjesnost Gardaševića te na činjenicu da niko od tuženih nije ispoštovao obaveze iz ugovora o kupoprodaji hotela ,,As“ u roku i na način definisan ugovorom.

Spor za raskid ugovora država je pokrenula prije četiri godine, ali se od početka nije mnogo odmaklo. Do sada su odložena brojna ročišta, kako zbog stečaja u Nega tursu, preko izviđaja predmeta koji je u Specijalnom državnom tužilaštvu trajao preko pola godine pa do podnošenja protivtužbe koje je i prošlog puta odložilo ročište. Država je ranije uspjela da izdejstvuje privremenu mjeru kojom je zabranjeno otuđenje i opterećenje na građevini hotela ,,As“ i na zemljišni kompleks od 36 hiljada kvadrata u Perazića Dolu. Postupak bi trebalo da bude nastavljen polovinom oktobra.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 24. januar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *