Revizija Plantaža trajala 14 mjeseci, kontrolna revizija nakon realizacije preporuka

Plantaže su zaista veliki subjekt revizije, koji ima širok aspekt i dijapazon svojih poslovnih aktivnosti, tako da je bilo potrebno da se revizori sa dužnom pažnjom i profesionalnim uvjerenjem uvjere u sve ono što je prezentirano i nađeno u Plantažama, istakao je u razgovoru za Portal Analitika senator Državne revizorske institucije (DRI) Zoran Jelić.

“Uradili smo reviziju za 2018. godinu, ali smo dio dokumentacije vidjeli i iz 2019., čak i dio dokumentacije iz 2020. godine. To je sve prezentirano u izvještaju”, naveo je on.

Plantaže su, kako je pojasnio, dužne da im u roku od mjesec dostave plan aktivnosti, a u roku od šest mjeseci da realizuju preporuke koje je dala Državna revizorska institucija.

“DRI će potom, shodno svojoj metodologiji rada, doći u kontrolnu reviziju Plantaža”, naglasio je Jelić.

ANALITIKA: Koliko dugo ste radili reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Plantaža zajedno sa revizijom usklađenosti sa zakonskim propisima? 

JELIĆ: Dopisom od 12.7. 2019. Državna revizorska institucija je obavijestila Plantaže kao subjekta revizije o započinjanju revizije. Istovremeno smo zatražili dostavljanje potrebne dokumentacije koja nam je potrebna da bismo otvorili čitav proces revizije.

Ta dokumentacija se odnosi na glavnu knjigu bilansa i sve ono što je značajno za proces revizije. Plantaže su to dostavile tokom osmog i devetog mjeseca prošle godine, nakon čega je DRI napravila testne kontrole i mi smo u novembru obavili testiranje unutrašnjih kontrola u Plantažama, a terensku reviziju smo izvršili u decembru 2019. godine.

Malo nas je poremetila epidemija koronavirusa u martu, tako da smo morali poštovati mjere NKT-a i nijesmo mogli ići kod subjekta revizije, već je to više išlo elektronski. Ali morate nekad doći na lice mjesta, da provjerite neke podatke itd.

Revizija je objavljena sad u septembru, tako da smo ovu reviziju radili 14 mjeseci. Plantaže su zaista veliki subjekt revizije, koji ima širok aspekt i dijapazon svojih poslovnih aktivnosti, tako da je bilo potrebno da se revizori sa dužnom pažnjom i profesionalnim uvjerenjem uvjere u sve ono što je prezentirano i nađeno u Plantažama.

Uradili smo reviziju za 2018. godinu, ali smo dio dokumentacije vidjeli i iz 2019., čak i dio dokumentacije iz 2020. godine. To je sve prezentirano u izvještaju.

Plantaže su dužne da nam u roku od mjesec dana dostave plan aktivnosti, a u roku od šest mjeseci da realizuju preporuke koje je dala Državna revizorska institucija.DRI će potom, shodno svojoj metodologiji rada, doći u kontrolnu reviziju Plantaža.

ANALITIKA: Da li je bilo nekih prepreka vezano za rad na tom revizorskom izvještaju?

JELIĆ: Bilo je nekih tehničkih nedostataka- nije na vrijeme dostavljena glavna knjiga, kao i neka podzakonska akta i dokumenti koje smo tražili. Uglavnom, u ono što je dostavljeno smo imali uvid, a ono što nije dostavljeno smo konstatovali u izvještaju.

(Cijeli intervju pročitajte na Portalu Analitika)

Check Also

Spajanje banaka planirano za 11. decembar

Spajanje Podgoričke i Crnogorske komercijalne banke (CKB) planirano je za 11. decembar i do tog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *