Cijevna komerc u Bečićima gradi 201 stan

Podgorička kompanija Cijevna komerc će u Bečićima graditi zgradu bruto površine od 15.087 kvadratnih metara, u kojoj će se nalaziti 201 stan. Na idejno rješenje ovog apartmanskog objekta saglasnost je dao v.d. glavnog gradskog arhitekte Opštine Budva Mladen Ivanović.

Vlasnik i izvršni direktor Cijevne komerc je podgorički biznismen Danilo Petrović. Projektant objekta je podgorička kompanija Dom XXI , čiji je osnivač i izvršni direktor Jovo Vukotić.

Zgrada će se nalaziti na urbanističkoj parceli UP106.9 koju čini katastarska parcela 87/15, 87/23 KO Bečići, u zahvatu DUP-a Bečići. Površina te urbanističke parcele je 4.541 metar kvadratni, a površina pod objektom će biti 2.189 kvadrata.

Na postojećoj lokaciji na kojoj je predviđena izgradnja objekta ne postoje već izgrađeni objekti. Zgrada će imati suteren, prizemlje i sedam spratova. Ukupna bruto građevinska površina objekta je 15.087 metara kvadratnih.

U okviru objekta previđeno je ukupno sedam poslovnih prostora čija ukupna površina iznosi 504 kvadrata. Namjena ovih poslovnih prostora će biti određena naknadno.

Svi spratovi objekta, počevši od prvog do posljednjeg – sedmog su predviđeni za stanovanje. Ukupna površina svih stambenih jedinica iznosi 10.214,89 kvadrata.

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata u okviru DUP-a Bečići utvrđeno je da se arhitekturom objekata treba težiti stvaranju savremenog arhitektonskog i likovnog izraza karakterističnog za urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Oblikovanje planiranih objekata mora biti usklađeno sa kontekstom u kome objekat nastaje, predviđenom namjenom i osnovnim principima razvoja grada u pravcu visokog turizma.

U cilju očuvanja identiteta mediteranskog ambijenta poželjna je primjena prirodnih, lokalnih građevinskih materijala.

Predviđeni i zeleni krovovi

U tehničkom opisu idejnog arhitektonskog rješenja se navodi da je krovni pokrivač predviđen od crijepa, a djelovi neprohodnih krovnih površina predviđeni su kao ekstenzivni zeleni (tip vegetacije – livadske trave).

– Ekstenzivni zeleni krovovi predviđeni su i zbog jednostavnosti ugradnje, male težine i debljine slojeva, a naročito zbog jednostavnog održavanja, dok sistem za navodnjavanje nije neophodan – kaže se u tehničkom opisu.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.