PU: Poreske policije nema u zakonu

Iz Poreske uprave Crne Gore, na čijem je čelu Miomir M. Mugoša, saopštili su juče da formiranje poreske policije u okviru te državne institucije i nadležnosti iste nijesu propisane Zakonom o poreskoj administraciji. Iz Poreske uprave reagovali su povodom teksta “Poreska policija da bude prioritet nove vlasti”.

“Crnogorska javnost je u više navrata informisana da formiranje poreske policije u okviru Poreske uprave i nadležnosti iste nijesu propisane Zakonom o poreskoj administraciji, kojim su uređena prava i obaveze poreskog organa, niti Zakonikom o krivičnom postupku, kojim su definisana ovlašćenja policije, što predstavlja osnovnu zakonsku prepreku zbog koje ovaj Sektor u periodu dok je bio dio sistematizacije Poreske uprave nije mogao sprovoditi svoje nadležnosti, i zbog čega isti nije više dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave. Dakle, od luka da u novoj organizacionoj strukturi ne bude Sektora poreske policije donijeta je na osnovu postojećih realnih zakonskih ograničenja, a ne nikako zbog ličnih ocjena rukovodstva Poreske uprave o potrebi postojanja ove organizacione cjeline, niti ličnih stavova prema licu koje je postavljeno na poziciju pomoćnika direktora ovog sektora g. Miodraga Martinovića, njegovoj partijskoj pripadnosti i relacijama sa predstavnicima političkog života Crne Gore. Kada je u pitanju konkretno angažman g. Martinovića u Poreskoj upravi, istom je mandat pomoćnika direktora istekao shodno članu 134 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, te je po tom osnovu iskoristio pravo na naknadu u visini zarade koju je imao u poslednjem mjesecu vršenja poslova pomoćnika direktora shodno članu 56 istog zakona, i to godinu dana od dana isteka mandata, s obzirom na to da isti nije prihvatio neko od radnih mjesta koja odgovaraju nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima na koja se mogao rasporediti, shodno istom članu zakona.

Dakle, predmetno lice je najprije 20 mjeseci primalo zaradu iako Sektor nije bio u funkciji i nije obavljao nikakve radne aktivnosti, a zatim je 12 mjeseci primalo zaradu po osnovu gore pomenutog prava.

Treba naglasiti da je cijeneći značaj i ulogu poreske policije u otkrivanju i sankcionisanju privrednog kriminala sa aspekta oporezivanja, poreska uprava već inicirala izmjenu zakonskog okvira, u prvom redu Zakona o poreskoj administraciji, kako bi se definisale nadležnosti ove organizacione cjeline i omogućilo funkcionisanje iste u punom kapacitetu”, navodi se u reagovanju Poreske uprave.

Izvor: Dan

 

Check Also

Potreban finansijski nadzor nad svim državnim kompanijama

Montenegro works je potreban Crnoj Gori zbog loših primjera upravljanja u kompanijama koje smo imali …

Leave a Reply

Your email address will not be published.