Plantaže minuse pokrivale kreditima

Državna kompanija “Plantaže” ima 19,97 miliona eura obaveza po osnovu kredita koji su najvećim dijelom posljednjih nekoliko godina podizani za obrtna sredstva, odnosno za očuvanje likvidnosti. Krediti su rasli, iako firma ima prikazanu neraspoređenu dobit od 10,34 miliona eura. To je pokazao izvještaj Državne revizorske insticije (DRI) o finansijskom poslovanju “Plantaža” za 2018. godinu.

“Ukupan iznos povučenog novca po osnovu dugoročnih kredita za koje postoji obaveza na kraju decembra 2018. godine je bio 19,97 miliona eura. Dugoročni dio obaveza je 10,85 miliona, dok 5,17 miliona predstavlja obaveze koje su reklasifikovane na kratkoročne, jer dospijevaju do godinu dana. Od 19,97 miliona iznos od 9,2 miliona se odnosi na investicione kredite, dok preostalih 10,77 miliona se koristi za nabavku obrtnih sredstava, u funkciji likvidnosti. U postupku revizije je provjerena namjenska upotreba kredita”, piše u izvještaju.

DRI je našla brojne nepravilnosti tokom revizije kompanije za proizvodnju vina. Među njima su korišćenje gotovine za isplate bez jasnog osnova i mimo zakona, isplate novca bez potpisanog ugovora i ispostavljenih faktura, prodaja proizvoda bez jasnog cjenovnika i kriterijuma pojedinim partnerima, sumnjive transakcije, nepostojanje revizorskog odbora i brojnih internih akata kompanije…

Utvrđeno je da postoji više od 11 miliona kvadrata zemlje koji su izgubljeni između stvarnog stanja i evidencije, da se troškovi za službena putovanja odobravaju i isplaćuju unaprijed u većem iznosu od procijenjenog i da se po povratku s putovanja ne dostavlja dokumentacija o tome.”Plantaže” su dobile duplo negativno mišljenje, a prema procedurama takve izvještaje DRI šalje Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT), prenose Vijesti.

Iz ovog lista čekaju odgovor od tužilaštva koje će korake u ovom slučaju preduzeti. Izvršna direktorka “Plantaža” je Verica Maraš, a predsjednik Odbora direktora Veselin Vukotić.

(Opširnije u današnjim VIjestima)

Check Also

I u krizi depoziti stabilni

Dinamika kretanja depozita tokom godine korespondira sa početkom pandemije, kao i lošijim rezultatima turističke sezone, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *