Svjetska banka finansira izgradnju ribarske luke

Izgradnju ribarske luke na Rtu Đeran, kod Ullcinja, vrijednu više desetina miliona eura, finansiraće Svjetska banka u okviru MIDAS 2 projekta.

Aktuelna vlada je stvorila sve pretpostavke, da nakon završetka Javne rasprave o Državnoj studiji lokacije, krene realizacija ovog značajnog projekta.

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran Port Milena”, opština Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 03.09.2020. godine do 23.09.2020. godine, saopštilo je juče resorno ministarstvo.

U toku javne rasprave, dana 15.09.2020. godine, od 10 do 12h u velikoj sali Opštine Ulcinj, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Državna studija lokacije “Rt Đeran Port Milena”, koja je od danas na Javnoj raspravi, predviđa i izgradnju marine kod Port Milene, ali je to tehnički jako složen projekat, dok izgradnja ribarske luke zahtjeva hitnost.

Upravo je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja insistiralo da se u u okviru izmjena i dopuna Državne studije lokacije za oblast Rta Đeran nađe mjesto za ribarsku luku.

Zbog toga je početkom 2019. godine inicirana izrada izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran Port Milena” Prije osam godina, gradnja ribarske luke je bila predviđena u Njivicama, ali se od toga odustalo.

U dokumentu koji se nalazi na javnoj raspravi date su dvije varijante izgradnje lukobrana za buduću luku od najmanje 50 vezova.

“U Varijanti A zadržan je glavni lukobran iz postojećeg DSL-a, a samo je dodat sekundarni lukobran koji treba da štiti ulaz u akvatorije ribarske luke i marine od dejstva talasa iz sektora jugoistok jugozapad. U varijanti B je modifikovan pravac pružanja glavnog lukobrana u njegovom završnom dijelu”, navodi se u Državnoj studiji.

Težilo se da promjena pravca bude kontinualna, bez naglih promjena pravca pružanja.

“Iskustva u svijetu ukazuju da su mjesta na kojima postoje nagle i oštre promjene pravca lukobrana podložna velikim oštećenjima pri dejstvu talasa ekstremnih visina. Dužina sekundarnog lukobrana treba da bude dovoljna da obezbijedi odgovarajuću dužinu preklopa sa krajem glavnog lukobrana. Na taj način će se obezbijediti i uslovi da maksimalne visine talasa na ulazu ne prelaze vrijednost dozvoljenih visina talasa na ulazu u luku. Pošto se po pravilu najveće visine talasa javljaju u zoni ulaza u luku teži se da se najveća plovila vezuju u toj zoni. O tome treba voditi računa pri ”pakovanju” plovila u ribarskoj luci i marini. Na ulazu u luku takođe treba rezervisati vezove i za veće jedrilice koje zbog kobilica imaju veoma veliki gaz”, konstatuje se u dokumentu.

Podsjećanja radi, drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) dobio je odobrenje Borda izvršnih direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj 30. januara 2018. godine.

Ugovor o kreditu između Vlade Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD (Svjetska banka) potpisan je 8. marta 2018. godine (8820-ME).

Projekat je dobio efektivnost 5. juna 2018. godine, dok je zajedničko otvaranje projekta sa predstavnicima Svjetske banke i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) održano u Kolašinu 11. jula 2018. godina.

Razvojni cilj Projekta jeste poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede i i ribarstva u Crnoj Gori, kroz povećanje pružanja državne podrške u usaglašavanju sa zahtjevima za pristupanje EU.

Vrijednost projekta je 30 miliona eura i predviđeno je da projekat traje do juna 2023. godine.

Check Also

Influenserka Tamara Kalinić specijalni gost prvog Influencer Marketing Summit-a u Beogradu

Influencer Marketing Summit održaće se u Belexpocentru u Beogradu, 18. i 19.oktobra 2022, a kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published.