Likvidna sredstva banaka u junu iznosila 947,6 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u junu su iznosila 947,6 miliona eura, što je 3,8 odsto više nego u maju, pokazuju podaci Centralne banke.

Prosječna likvidna sredstva su u junu u odnosu na isti period prošle godine porasla 5,2 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju juna iznosila je 4,55 milijardi eura i bilježi rast od 0,8 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok u odnosu na jun prošle godine porasla 5,6 odsto.

U strukturi aktive banaka, u junu su dominantno učešće od 68,2 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,1 odsto, hartije od vrijednosti sa 10,5 odsto, dok se 2,2 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 72,5 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,4 odsto, pozajmice sa 10,4 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,7 odsto ukupne pasive.

Check Also

Spajanje banaka planirano za 11. decembar

Spajanje Podgoričke i Crnogorske komercijalne banke (CKB) planirano je za 11. decembar i do tog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *