Eurofond ide u likvidaciju

Eurofond je obavijestio vlasnike investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda Eurofond Podgorica da je Odbor direktora Društva za upravljanje Euroinvest ad donio Odluku o likvidaciji Fonda.
Odluka je donesena u skladu sa članom 22 i 23 Zakona o investicionim fondovima i Pravilima o postupku, troškovima i rokovima likvidacije Fonda.

Za likvidatora Fonda je izabran Boiša Šotra.

Vlasnici investicionih jedinica Fonda su pozvani da u sjedište Društva (Bulevar Sv Petra Cetinjskog 78 Podgorica) dostave svoje žiro račune, da bi Društvo moglo dalje postupati u skladu sa zakonom.

Kontakt telefon za informacije je 020/246-735.

Check Also

Hotelijeri zadovoljni postsezonom ukoliko ne bude zatvaranja

Interesovanje i najave turista za septembar i do polovine oktobra postoje, ali je trenutno sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *