Od početka drugog moratorijuma odložene obaveze ua 1.589 klijenata

Banke su tokom drugog moratorijuma odobrile odloženu otplatu kredita za 1.589 firmi i građana.

Prvi moratorium je bio krajem marta i svi su imali pravo da odlože plaćanje rata na 90 dana. Krajem maja odobrenje drugi moratorium na koji su imali pravo oni koji dokažu da im je poslovanje ugroženo pandemijom korona virusa. Prvi moratorium iskoristilo je 64 hiljade klijenata, odnosno 45 odsto kreditnog portfolija. Ukupna vrijednost odloženih obaveza od početka drugog moratorijuma je 3,43 odsto kreditnog portfolija.

Prijavljivanje za drugi moratorium počelo je 1. juna. Bankama je ostavljeno da odlučuju da li će da ponude za sve ili samo za određene kreditne proizvode. Nijesu obavezne da ponude drugi moratorium korisnicima. čak i ako ispunjavaju uslove propisane novom odlukom CBCG. Korisnik kredita može tražiti moratorijum na 90,30 ili 60 dana.

Novi moratorijum banke mogu odobriti samo korisnicima kredita koji 31. decembra 2019. nijesu imali kašnjenje u otplati duže od 90 dana, čiji kredit nije bio klasifikovan kao nekvalitetan i nije restrukturiran u 2020. Korisnici kredita koji su iskoristili pravo na moratorijum iz prve odluke imaju pravo i na ovaj drugi, pod određenim uslovima.

To su samo neki od uslova za drugi moratorijum. Restrukturirani kredit banka može tretirati kao novoodobreni pod uslovom da korisnik na kraju prošle godine nije imao kašnjenje u otplati duže od 90 dana, čiji kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan i nije restrukturiran u 2020. Uslov je i da korisnik može dokumentovano dokazati banci daje njegova finansijska pozicija pogoršana ili će to biti u bliskoj budućnosti, zbog uticaja pandemije na njegovo poslovanje, te ako banka procijeni da će nakon restrukturiranja biti poboljšana njegova kreditna sposobnost.

Check Also

MOR: Zaposlene koji rade od kuće treba bolje zaštititi

Zaposleni koji rade od kuće, a čiji se broj dramatično povećao usljed širenja pandemije COVID-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *