Autoput: Nadzorni organ još nije odlučio o zahtjevu CRBC za novi rok

Do sada je završeno 90 odsto radova na prioritetnoj dionici auto-puta Bar – Boljare, saopštio je Pobjedi direktor poslovne jedinice Monteputa za upravljanje projektom auto-puta Goran Vujović. On je procijenio da bi dionica od Smokovca do Mateševa mogla biti završena u ljeto naredne godine.

Naveo je da nadzorni organ još nije odlučio o zahtjevu kineske kompanije CRBC za dodatna plaćanja i nove rokove za radove na prioritetnoj dionici, ali da će Vlada posebno voditi računa o zaštiti interesa države. Tek nakon odluke nadzornog organa trebao bi biti potpisan novi aneks ugovora o izgradnji auto-puta, u kome bi bio preciziran novi rok završetka radova, s obzirom na to da će postojeći rok 30. septembar biti ubrzo probijen.

Rokovi

– Nezahvalno je davati prognoze o završetku prioritetne dionice usljed kompleksne situacije i promjenjivih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa, ali procjenjujemo da bi radovi mogli biti završeni u toku ljeta naredne godine – kazao je Vujović Pobjedi i istakao da je u toku prve polovine ove godine za dinamiku radova presudan bio uticaj pandemije.

– Radovi su se izvodili uglavnom na djelovima dionice na kojima su angažovani domaći podizvođači. Nakon povratka kineskih radnika u junu povećao se obim radova i na gradilištima na kojima su dominantno angažovani kineski radnici, tako da je situacija sada znatno bolja – rekao je Vujović.

Prije izbijanja epidemije nekoliko stotina kineskih radnika je otišlo u Kinu, iz koje se, zbog mjera koje su uslijedile, nijesu mogli vratiti u Crnu Goru. Vujović je dodao da se ne može reći da je zadovoljan ovogodišnjom dinamikom radova, iako je činjenica da su se neprekidno izvodili.

Naveo je da su razlozi kašnjenja izgradnje prioritetne dionice prvobitno nesnalaženje CRBC-a, zbog čega je dugo trajala izrada glavnog projekta, kao i njegove česte naknadne izmjene.

– Do kašnjenja je dovela i prolongirana mobilizacija radne snage od strane CRBC-a na početku projekta, kašnjenje CRBC u izradi projekata naknadnih radova i ugovaranja naknadnih radova, kao i organizacija i koordinacija izvođačevih sekcija na gradilištu auto-puta i na kraju pandemija, zbog koje će se morati još jednom prolongirati rok završetka – naveo je Vujović.

Podsjetio je da je CRBC, shodno ugovoru o projektovanju i izgradnji, u skladu sa odgovarajućom klauzulom usljed „više sile“, dostavio zahtjev za produžetak roka i dodatne troškove, što je u skladu sa ugovorom bio u obavezi odmah da uradi po nastanku eventualnog štetnog događaja.

– Detalji o broju dana za koji se zahtijeva produžetak i vrijednosti potraživanja biće precizirani prestankom nastalog događaja i njegovom kvantifikacijom. U zavisnosti od evaluacije nadzornog organa, zahtjevi izvođača radova će biti opravdani ili odbijeni, a evaluacija još nije završena – kazao je Vujović i naglasio da će Vlada posebno voditi računa o zaštiti interesa države. Dodao je da je to uobičajena procedura za ovu vrstu Fidic uslova ugovora.

Podsjećamo da je kao nadzorni organ angažovan francusko-italijanski konzorcijum Ingerop – Geodata.

Ministar saobraćaja Osman Nurković je ranije saopštio da kompanija CRBC nema nijedan argument da bi tražila dodatni novac.

Vujović u ovom trenutku nema informaciju kada će biti potpisan aneks ugovora o izgradnji auto-puta između Vlade i CRBC-a sa novim rokom završetka prioritetne dionice.

– Eventualno potpisivanje novog aneksa biće precizno definisano tek nakon što nadzorni organ odluči u vezi opravdanosti zahtjeva CRBC-a za produžetak roka u vezi pandemije – saopštio je Vujović.

Prvobitni rok za završetak radova na prioritetnoj dionici je bio 11. maj prošle godine. Potom je, zbog naknadnih radova koji se odnose na petlju Smokovac, vodosnabdijevanje i trajno napajanje električnom energijom kao novi rok određen 30. septembar.

Radovi

Vujović je rekao da je u toku izvođenje radova duž čitave dionice auto-puta. Podsjetio je da je završen proboj svih 16 dvocjevnih, ukupne dužine 35,5 kilometara. U završnici je betoniranje sekundarne obloge, tako da je u ovom trenutku završeno 99,8 odsto ili 35,4 kilometra. Ovi radovi su preostali još na dva tunela, precizirao je Vujović.

Dodao je da je sa mostovima kompletirano 99 odsto armirano-betonskih radova.

– Od ukupno 29 mostova i prilaznih rampi, od čega je 20 na osnovnoj trasi, do sada je u potpunosti završena rasponska konstrukcija na 27 mostova, a ostalo je da se završi na još dva. U toku su radovi i na opremanju mostova – naveo je Vujović.

Na otvorenoj trasi je do sada završeno oko 95 odsto zemljanih radova.

– Akcenat je na izgradnji kolovozne konstrukcije, odnosno tampona i slojeva asfalta na prvoj polovini auto-puta, tako da se na određenim potezima može voziti nekoliko kilometara asfaltom u kontinuitetu. Ukupno u obje trake auto-puta je završeno 18 kilometara prvog sloja asfalta – kazao je Vujović.

U toku je izgradnja elektromašinskih instalacija i protivpožarne zaštite u tunelima, kao i postavljanje kablovske kanalizacije na mostovima i otvorenoj trasi.

– Do sada je izvedena polovina radova na izgradnji elektromašinskih instalacija – rekao je Vujović.

Podsjetio je da je investitor (Vlada) izdala 111 prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača i 108 dopuna prethodno tih saglasnosti kojima je obuhvaćeno 126 preduzeća. Od toga je 99 preduzeća iz Crne Gore (imaju registrovano sjedište u Crnoj Gori prije 1. januara 2012. godine) i 27 iz okruženja (Srbija, BiH, Hrvatska, Albanija, Slovenija). Prvobitna ugovorena vrijednost izgradnje prioritetne dionice iznosila je 809 miliona eura, a sa naknadnim radovima trebalo bi da košta 895 miliona eura.

Na gradilištu 1.480 zaposlenih 

Vujović je naveo da je na gradilištu auto-puta angažovano 1.480 radnika.

– U skladu sa organizacijom izvođača radova CRBC-a, na gradilištu je prisutan neophodan broj radnika. Svakako, možemo konstatovati da bi ih na dionicama 3 i 4 (druga polovina auto-puta), po našoj procjeni trebalo biti i više s obzirom na obim posla koji je na tim djelovima u toku – smatra Vujović.

Precizirao je da za CRBC radi 840 radnika iz Kine i 119 iz Crne Gore i okruženja, dok su podizvođači angažovali 521 radnika.

Završeno 60 odsto vodovoda i 65 odsto struje 

Govoreći o izvršenosti naknadno ugovorenih radova, Vujović je saopštio da je prva faza petlje Smokovac završena 70 odsto. Prema njegovim riječima, završeno je oko 60 odsto tranzitnog vodovoda duž trase auto-puta.

– Izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica – grubi građevinski radovi na izgradnji šahti i postavljanju cijevi su završeni na nivou od oko 65 odsto – precizirao je Vujović.

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *