Elektronska fiskalizacija: Kako sve funkcioniše, šta su obaveze poreskih obveznika…

Poreska uprava objavila je preliminarnu verziju dokumenta Funkcionalne specifikacije elektronske fiskalizacije kojim se objašnjava kako će funkcionisati ovaj novi ultramoderni sistem, prenose Dnevne novine.

Elektronska fiskalizacija će početi da se primjenjuje od 1. januara, a nezvanične procjene govore da će u budžet sliti više desetina miliona eura dodatnih prihoda.

Primjenom fiskalizacije neodgovorni trgovci, ugostitelji i ostali poreski obveznici neće moći više da potkradaju državu neizdavanjem fiskalnih računa ili instalisanjem duple fiskalne kase, nego će morati evidentirati svaki račun u elektronskoj bazi Poreske uprave.

Šta znači fiskalizacija

Prema novim pravilima, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

Fiskalizacija znači da se svi izdati računi, kako gotovinski tako i bezgotovinski, evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši fiskalnim servisom koji je odgovoran za komunikaciju između poreskih obveznika, koji izdaju račune i Poreske uprave, koja obrađuje primljene poruke.

Obaveze poreskih obveznika

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa PU, što će zahtijevati njihovu promjenu ili nadogradnju.

To će, prema prvim procjenama, velike privrednike, koji već imaju modernizovanu opremu, koštati oko 150 eura, dok je za male procijenjeno da će trošak iznositi od 300 do 350 eura. Zbog toga se razmatra model da se ova sofisticirana oprema iznajmljuje.

Dva najvažnija koda

No, uz nabavljanje opreme poreski obveznici će se morati navići na novi sistem kodova fiskalizacije.

Tehnički gledano, svaki poreski obveznik će dobiti Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF). IKOF poreskog obveznika je alfanumerički kod kojim se potvrđuje veza između poreskog obveznika (koji je obavezan da izdaje račun) i izdatog računa.

IKOF kreira softversko rješenje poreskog obveznika koje se koristi za izdavanje računa i predstavlja obavezni element svakog izdatog računa i kao takav se dostavlja Poreskoj upravi zajedno sa ostalim obaveznim elementima računa.

Drugi bitan kod je jedinstveni Identifikacioni kod računa (JIKR). Prilikom izdavanja svakog računa, poreski obveznik elektronski potpisuje elemente računa i dostavlja ih sistemu za fiskalizaciju putem uspostavljene elektronske veze.

Kako sve funkcioniše

Proces razmjene podataka počinje kada operator treba da na elektronskom naplatnom uređaju (ENU) izda račun klijentu. Nakon što operator popuni sve elemente računa (stavke računa, cijena, PDV) i na osnovu toga izračunava Identifikacioni kod obveznika fiskalizacije (IKOF) u skladu sa algoritmom opisanim u Pravilniku o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa.

Poslije toga, on priprema XML poruku sa zahtjevom i elektronski potpisuje pomoću privatnog ključa aplikacionog certifikata koji je registrovani davalac usluge (CA) izdao poreskom obvezniku za potrebe fiskalizacije. Potom se pokreće komunikacija i certifikatom servera se identifikuje server Poreske uprave.

Sistem Poreske uprave dobija potpisanu XML poruku i verifikuje digitalni potpis i strukturu XML poruke. Ako je poruka prošla validaciju, pohranjuje se u bazi podataka fiskalizovanih računa (kao podatak i poruka u punom XML formatu).

“Kada se XML poruka pohrani, Centralni informacioni sistem Poreske uprave (CIS) kroz fiskalni servis kreira odgovor sa jedinstvenim identifikacionim kodom računa (JIKR). Odgovor se potpisuje digitalnim certifikatom Poreske uprave i šalje elektronskom naplatnom uređaju (ENU) poreskog obveznika. Nakon što ENU dobije odgovor Poreske uprave, poreski obveznik je dužan da odmah odštampa gotovinski račun sa JIKR dobijenim od Poreske uprave i da odštampani račun preda ili dostavi klijentu”, piše u dokumentu.

Kad nije obveznik PDV-a

U slučajevima kada poreski obveznik nije u sistemu PDVa, on može da kreira i fiskalizuje svoje gotovinske račune koristeći samouslužni EFI portal (SEP) Poreske uprave.

U toj situaciji on ne mora da posjeduje elektronski naplatni uređaj (ENU), već samo kompjuter ili tablet ili pametni telefon koji će koristiti da ostvari pristup SEP-u putem internet veze. Poreski obveznik će moći da ostvari pristup SEPu koristeći digitalni certifikat koji mu je izdalo Registrovani CA ili druge definisane načine autentifikacije.

“Kada CIS kreira kod za poslovni prostor i kod za operatora, ti kodovi se čuvaju u bazi podataka na korisničkom nalogu poreskog obveznika na SEPu. Nakon toga, on može da kreira novi račun na SEP-u tako što odabere tu opciju na meniju SEP-a. Biće kreiran model pojednostavljenog računa sa unaprijed popunjenim postojećim podacima iz Registra poreskih obveznika koji vodi Poreska uprava. Poreski obveznik će morati da unese sve druge obavezne elemente podataka, u skladu sa shemom. Kada popuni podatke, potvrđuje ih i šalje servisu za fiskalizaciju (u SEPu). Kada se završi proces fiskalizacije, podaci će se sačuvati u bazi podataka a CIS će kreirati odgovor sa JIKR. Taj odgovor će biti potpisan digitalnim certifikatom Poreske uprave i poslat poreskom obvezniku i automatski sačuvan na kreiranom računu i u folderu fiskalizovanih računa na njegovom korisničkom nalogu u SEP-u. Nakon što se dobije odgovor, poreski obveznik mora odštampati gotovinski račun sa JIKR i taj račun dati klijentu ili poslati na njegov mejl, uz njegovu saglasnost u određenim situacijama propisanim zakonom”, zaključuju se u dokumentu.

Check Also

Osobe koje rade manje plaćen posao imaju veće šanse da u starosti imaju demenciju

Istraživači sa Univerziteta Kolumbijaustanovili su vezu između niskih plata u srednjim godinama i kognitivnog pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.