Triglav: U prvom polugodištu rast premije i manja dobit

Grupa Triglav je u prvoj polovini godine, uprkos zahtjevnim uslovima zbog pandemije, poslovala  profitabilno i sigurno. Postigla je premijski rast na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja te obračunala 7 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja (673,4 milijona eura) nego prošle godine u istom periodu, saopšteno je iz kompanije. Dobit prije oporezivanja u iznosu od 40,6 miliona eura bila je za 3 posto manja u odnosu na prošlo polugodište, prvenstveno kao posljedica pogoršanja stanja na globalnim finansijskim tržištima, a djelimično su uticali i masovni štetni i drugi specifični događaji. Kombinovani količnik iznosio je povoljnih 92,4 posto. Budući ekonomski i finansijski učinci pandemije ostaju nesigurni, a na polugodištu Grupa Triglav procjenjuje da je njen osiguravajući i investicioni portfolio dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća da se može uspješno suočiti sa povećanim rizicima koji proizlaze iz aktuelnih uslova. Lovćen osiguranje je, kao dio Triglav Grupe, i u prvoj polovini 2020. godine, zadržalo lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori.

Rezultat poslovanja u prvom polugodištu

Grupa Triglav je u prvoj polovini godine ostvarila 40,6 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je za 3 posto manje nego u istom periodu prošle godine. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »I u ovim teškim uslovima zajedno sa našom ekipom od 5.200 saradnika fokusirani smo na sprovođenje naših strateških usmjerenja i vodimo brigu o tome da naše poslovanje ostane profitabilno i sigurno. U prvoj polovini godine premijski dio poslovanja bio je pozitivan, a na dostignutu visinu dobiti nepovoljno je uticalo pogoršano stanje na globalnim finansijskim tržištima, djelimično i masovni štetni događaji i drugi jedinstveni događaji. Pandemija je iz korijena promijenila način našeg poslovanja i tim uslovima smo se korisno prilagodili. U prvom planu pobrinuli smo se za zdravlje klijenata, zaposlenih i drugih učesnika, kontinuirano osigurali klijentima korištenje naših usluga, te ostali vjerni našoj održivoj orijentaciji i solidarnoj povezanosti sa okruženjem. Vanredni uslovi podstakli su i donijeli dodatni zamah planiranim strateškim razvojnim aktivnostima. Ocjenjujemo da smo postigli vidljiv korak u smjeru digitalne transformacije Grupe.«

Udio dobiti prije oporezivanja Grupe Triglav koji proizilazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja iznosio je 34,6 miliona eura (indeks 103), a udio finansijskih ulaganja 5,3 miliona eura (indeks 83). U segmentu imovinskih osiguranja ostvaren je 85-postotni udio ukupne dobiti (prošle godine 89-postotni udio). Na njega su, osim dobrih rezultata u premijskom dijelu, uticali niži prinosi od finansijskih ulaganja i formiranje dodatnih rezervacija. Rezultat zdravstvenih osiguranja poboljšao se zbog premijskog dijela i sniženih operativnih troškova, dok je ukupni rezultat životnih i penzionih osiguranja smanjen prvenstveno zbog formiranja rezervacija po osnovu testa njihove adekvatnosti u segmentu penzionih osiguranja.

Premija i kombinovani količnik

Grupa je obračunala 7 posto više konsolidovane bruto premije osiguranja nego prošle godine (673,4 miliona eura). Prosječni premijski rast na slovenačkom tržištu osiguranja bio je 4 posto, a na tržištima izvan Slovenije 8 posto. Grupa je nastavila sa organskim rastom premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije i njegov udio u ukupnoj premiji povećala na 18,3 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, i to za 17 posto kod zdravstvenih osiguranja, za 6 posto kod imovinskih i za 3 posto kod životnih i penzionih osiguranja. Kombinovani količnik Grupe u prvom polugodištu iznosio je povoljnih 92,4 posto.

Investicioni portfolio i sredstva klijenata na upravljanju

Uslovi na finansijskim tržištima u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom uslovili su niži prinos za 3,3 milijarde eura cjelokupnog investicionog portfolia Grupe. Njegova se vrijednost u prvom kvartalu ove godine smanjila za 5 posto, a na kraju polugodišta vratila se na nivo s kraja prošle godine. U sastavu portfolia sa 73,6-postotnim učešćem prevladavaju obveznice, koje su većinom investirane u europodručje i visoke kvalitete.

Zahtjevni uslovi na finansijskim tržištima uticali su i na djelatnost upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja. Na kraju prvog polugodišta, s obzirom na kraj prošle godine, sredstva na upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe smanjila su se za 4 posto i iznosila 979,4 miliona eura. Sredstva individualnog upravljanja imovinom ostala su na približno istom nivou kao na kraju 2019. godine i iznosila su 82,5 miliona eura. Grupa Triglav u Sloveniji zauzima vodeće mjesto među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio ove se godine povećao za 0,2 postotna boda, na 34,1 posto.

Troškovna efikasnost

Ukupni konsolidovani bruto operativni troškovi Grupe Triglav bili su za 1 posto viši nego godinu prije i dostigli su 148,4 miliona eura. Troškovi povezani sa djelatnošću osiguranja iznosili su 133,5 miliona eura i ostali su na nivou prošle godine. Njihovo učešće u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio se 1,3 procentna poena, na 19,8 posto.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Širenje koronavirusa sa pojavom pandemije donijelo je pogoršanje u makroekonomskom okruženju te posebnu volatilnost globalnih finansijskih tržišta. Ove nam godine visok stepen nesigurnosti onemogućava relativno pouzdanu procjenu postizanja godišnje dobiti prije oporezivanja, koja je planirana od 95 do 105 miliona eura. Ponovo smo proučili osnove i pretpostavke plana za 2020. i ostajemo pri procjeni iz aprila, da je njeno vjerovatno smanjenje između 10 i 25 posto od planiranog. Kad je riječ o premiji i kombinovanom količniku, procjenjujemo da će dostići planirane vrijednosti (oko 1,2 milijarde eura i ispod 95 posto). Situaciju pažljivo pratimo i ocjenjujemo da su osiguravajući i investicioni portfoli Grupe Triglav dovoljno otporni i da je pozicija kapitala odgovarajuća da se možemo uspješno suočavati sa povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose uslovi zbog pandemije.«

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvoj polovini poslovne 2020. godine, Lovćen Grupa, koju čine Lovćen osiguranje, AD, Lovćen životna osiguranja i Lovćen Auto, uspješno održava vodeću poziciju, kada je u pitanju učešće na crnogorskom tržištu. Lovćen je na tržištu neživotnih osiguranja ostvario udio od 42,8 %, dok je učešće na tržištu životnih osiguranja 23,1 %. Učešće grupe na ukupnom tržištu je 38,9 %. Bruto fakturisana premija je na istom nivou u odnosu na isti period prethodne godine – u dijelu životnih osiguranja ostvaren je rast od 31 % zahvaljujući uspješnoj prodaji polisa za grupno osiguranje u slučaju smrti korisnika kredita kod banaka.

Održavanje pozitivnih poslovnih rezultata je odraz odgovornog poslovanja Lovćen Grupe, obzirom da je pandemija COVID-19 značajno uticala i na tržište osiguranja u Crnoj Gori. U prvom polugodištu, zabilježen je pad tržišta auto-odgovornosti (AO) od 4,10 %, dok je pad tržišta graničnog osiguranja 51,14 %.

»Nakon brze reakcije na pojavu pandemije COVID-19, nastavili smo sa uspješnim prilagođavanjem zahtjevnim okolnostima, uz kontinuiranu primjenu strateških planova i ciljeva Grupe Triglav. Nastavili smo i da budemo konstantno prisutni u svakodnevnom životu kroz podršku koju dajemo u raznim sferama od društvenog značaja,« rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD.

Novi predsjednik Nadzornoga odbora Zavarovalnice Triglav

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 18. avgusta 2020. imenovao je Andreja Andoljška za predsjednika Nadzornog odbora Zavarovalnice. Članovi Nadzornog odbora imenovanje su sproveli zbog prestanka mandata prethodnom predsjedniku Nadzornog odbora.

Check Also

Mastercard poskupio naknade za Britance za pet puta

Mastercard je saopštio da će se kupcima iz Velike Britanije koji kupuju iz EU sada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *