Potpuna e-registracija kompanija kad se uvežu svi registri

Potpuna elektronska registracija preduzeća je moguća tek nakon uspostavljanja razmjene podataka između svih organa koji učestvuju u ovom procesu, ocijenjeno je u dokumentu Analiza stanja elektronskih usluga sa predlogom mjera za njihovo unapređenje, koji je Vlada usvojila protekle sedmice.

Tačnije to će biti moguće kada se uspostavi razmjena između registara koje vode ti organi, a koji će razmjenjivati podatke putem JISERP-a. -Cilj je da se pronađe optimalno rješenje za pojednostavljenje procesa osnivanja preduzeća i omogućavanje potpune elektronske registracije, kao i izmjene podataka i statusa preduzeća, korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija i poštujući postulate interoperabilnost – navode u dokumentu.

U toku je, kako navode, realizacija aktivnosti koje su definisane Akcionim planom za unapređenje procesa registracije preduzeća.

Na Portalu e-uprave je, podsjećaju, još 2012. kreirana elektronska usluga za registraciju preduzeća.

– Imajući u vidu da Zakon o privrednim subjektima nije predviđao elektronsko podnošenje zahtjeva, te da je Minisatarstvo javne uprave razvilo dijeljene sisteme koji omogućavaju znatno unapređenje ove usluge u dijelu razmjene podataka, elektronskog plaćanja… tokom 2019. godine, na sjednici Savjeta za konkurentnost formirana je radna grupa. Ona je radila na unaprijeđenju procesa registracije privrednih subjekata i predložila preporuke koje se odnose na funkcionisanje i status Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) objašnjeno je iz Vlade.

Za koordinaciju radne grupe zaduženje Sekretarijat Savjeta za konkurentnost. Članovi su predstavnici: Ministarstva ekonomije, Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave i Poreske uprave, odnosno CRPS-a.

-Zadatak radne jebio da predstavi unaprijeđeno rješenje, sa održivim akcionim planom i nosiocima, a koje će biti definisano u skladu sa ciljevima: pojednostavljenje procesa osnivanja preduzeća, odnosno smanjenja vremena za registraciju preduzeća i smanjenja broja koraka, omogućavanje potpune elektronske registracije i izmjene podataka i statusa preduzeća, unapređenje kvaliteta baze podataka CRPS-a i povezivanje sa ostalim relevantnim registrima, te definisanje statusa i organizacije CRPS-a ističe se u dokumentu.

Check Also

Mastercard i PayPal omogućili Instant Transfer na osam evropskih tržišta

Nakon uspješnog lansiranja u SAD-u i Singapuru, Mastercard i PayPal proširuju dostupnost svoje Instant Transfer …

One comment

  1. Znaci 2030…mozda…

Leave a Reply to Off Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *