Stranci u crnogorskim bankama imaju 747 miliona eura depozita

Građani i preduzeća kod banaka imaju 1.654.515 transakcionih, odnosno računa za uplate, isplate, plaćanja u zemlji i inostranstvu, što je šest odsto više nego na kraju prošle godine, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke, koja je protekle sedmice izmijenila i dopunila odluku o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa.

Podaci pokazuju da su na 30. jun tekuće godine ukupno 1.291.953 građana i pravnih lica u bankama ima otvoren jedan ili više transakcionih računa. Podsjetimo da je po posljednjim podacima sa početka avgusta 18,54 hiljada kompanija i preduzetnika imalo blokirane račune.

Brojne su novine u prije nekoliko dana dopunjenoj odluci o ovim računima.

Jedna od njih je i da u određenim slučajevima transakdoni račun može da otvori i maloljetna osoba rezident, odnosno domaći građanin.

“Propisano je i da pružaoci platnih usluga, odnosno banke izuzetno, mogu otvoriti transakcioni račun i na zahtjev maloljetnog fizičkog lica rezidenta, odnosno domaćeg građanina. To je moguće u slučajevima kada ova lica, u skladu sa posebnim zakonom, ostvare prava kao da su punoljetna sklapanje braka, zaključenje ugovora o radu”, objasnili su iz CBCG.

Izmjenama je uvedena i neobaveznost upotrebe pečata za privredna društva, radi usaglašavanja važeće odluke sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima, a koja se uvodi po preporuci Vladinog Savjeta za konkurentnost radi smanjenja biznis barijera.

Briše se obaveza upotrebe pečata tako da pri podnošenju zahtjev za otvaranje transakcionog računa i propisana dokumentacija ne moraju biti ovjereni pečatom, osim u slučaju kada je to obavezno u skladu sa zakonom, drugim propisom ili opštim aktom pojasnili su iz CBCG.

Izmjenama je obuhvaćeno i dostavljanje dokumentacije.

“Propisuje se da korisnik platnih usluga zahtjev za otvaranje transakcionog računa i propisanu dokumentaciju može dostaviti pružaocu platnih usluga i u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis, uz poštovanje propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma”, navode iz regulatora.

Promjene su uvedene i u načinu gašenja računa.

“Banke mogu korisnicima platnih usluga ukinuti transakcione račune i bez zahtjeva za ukidanje, ukoliko na tim transakcionim računima nije bilo nikakvih promjena u periodu od pet godina i ukoliko je stanje na tim računima nula”, pojasnili su iz CBCG.

Novom odlukom je propisano i da ovjera, te dostavljanje dokumentacije nijesu obavezni.

“Pored dosadašnje obaveze dostavljanja ovjere potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva za otvaranje transakcionog računa, propisuje se da ovjera nije obavezna u slučaju kada podnosilac zahtjeva potpiše zahtjev prilikom njegove predaje. Definisano je i da podnosilac zahtjeva za otvaranje transakcionog računa nije dužan da dostavi dokumentaciju koju korisnici platnih usluga moraju priložiti prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje ili ukidanje transakcionog računa, ukoliko banka može tražene podatke da pribavi neposrednim uvidom u javni registar koji se u skladu sa propisima, vodi u Crnoj Gori”, ističu iz regulatora.

Izmjenama je detaljnije definisan i pojam „rezident” i ,,nerezident”.

“Pojmovi ’rezident’ i ’nerezident’, Odlukom o izmjenama i dopunama je preciznije definisan na način što se definicija ’rezidenta’ i ’nerezidenta’ prenijela iz Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom. Kako bi olakšali poslovanje banaka pri utvrđivanju statusa rezidenta i nerezidenta odlukom je definisana dokumentacija koju prilažu fizička lica rezidenti i nerezidenti prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje transakcionog računa na osnovu koje se utvrđuje status rezidenta ili nerezidenta”, naveli su u odgovoru iz CBCG.

Iz Centralne banke su kazali da nemaju podatak koliko je od ukupnog broja transakcionih računa domaćih građana i preduzeća, a koliko stranaca.

“Centralna banka ne raspolaže podacima koliko od ukupnog broja otvorenih transakcionih računa se odnosi na pravna lica i preduzetnika, a koliko na građane jer se na osnovu Odluke o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu prikupljaju i obrađuju samo ukupni podaci o broju transakcionih računa koji se koriste za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih transakcija i broju korisnika platnih usluga koji imaju otvorene transakcione račune”, pojasnili su iz ove institucije.

Oni podsjećaju da CBCG u statističke svrhe prikuplja i obrađuje kvartalno podatke vezane za platne usluge na osnovu Odluke o izvještajima koji joj se dostavljaju o platnom prometu, a koja je usklađena sa Regulativom EU.

“Cilj izmjene i dopune Odluke o transakcionim računima je da se dodatno unapređuje način i uslovi otvaranja i ukidanja transakcionog računa, korisnicima i pružaocima platnih usluga olakša postupak otvaranja i ukidanja transakcionih računa, poveća transparentnost i konzistentnost podataka, a sve sa ciljem smanjenja biznis barijere”, ističu iz CBCG.

Stranci imaju 747 miliona eura depozita

U bankama u Crnoj Gori na kraju juna tekuće godine nerezidenti, odnosno stranci imali su 747 miliona eura depozita.

Podsjetimo da ukupni depoziti građana i preduzeća iznose 33 milijarde eura.

Iz CBCG su kazali da nemaju podatak koliko stranaca ima transakcione račune u Crnoj Gori.

“Centralna banka Crne Gore za sada ne raspolaže brojem transakcionih računa koji imaju stranci-nerezidenti”, kazali su iz ove institucije.

Check Also

Baranin nedozvoljenom prodajom MSC kontejnera zaradio skoro 260.000 eura

Službenici Uprave policije u Baru su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.