Do kraja avgusta o platama vrha državnih firmi

Ministarstvo finansija (MF) najavljuje da će do kraja avgusta informisati Vladu o tome šta su preduzeća u većinskom vlasništvu države uradila u vezi sa preporukom o visini zarada.

Iz MF-a je “Vijestima” odgovoreno da se od predstavnika većinski državnih kompanija zahtijevalo da do 14. avgusta informišu Ministarstvo finansija o preduzetom za uređivanje politike zarada u tim društvima.

U kompanijama u većinskom vlasništvu države uglavnom nije poštovana preporuka iz drugog paketa mjera Vlade usljed korona krize, a koja se odnosila na to da se dva mjeseca prepolove plate menadžmentu. Zarade su i u pojedinim gubitaškim preduzećima značajno veće nego državnom vrhu.

Potom je, na predstavljanju trećeg paketa mjera i planiranih ciljeva, saopšteno da je predviđeno da se pokrenu procedure da smanje plate za avgust i septembar i da se novac prebaci u državni budžet. Procijenjeno je da će ta ušteda donijeti oko dva miliona.

Obećano je da će Vlada kroz predlog izmjena Zakona o zaradama u javnom sektoru izjednačiti politiku zarada u preduzećima u kojima je država većinski vlasnik

Iz Vlade su 23. jula obećali da će predložiti izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru da bi se izjednačila politika zarada u preduzećima u kojima je država većinski vlasnik.

Planirano je da se ukupnim uštedama dođe do 17 miliona eura.

Sve potrošačke jedinice su zadužene da u roku od deset dana revidiraju svoje budžete i da od nepotrošenog novca uštede najmanje deset odsto. Posebno treba da analiziraju stavke – ostala lična primanja, rashodi za materijale, usluge, tekuće održavanje, kapitalne izdatke…

U Ministarstvu finansija, na čijem čelu je Darko Radunović, kažu da su tražili od svih da revidiraju potrošnju i dostave moguće uštede.

Resori i državne institucije su zaduženi i da dođu do smanjena kirija za smještaj za 30 odsto, ili ako to ne mogu da urade u najkraćem roku da traže drugi, jeftiniji prostor.

Računa se da se, ako se sve to sprovede, budžet može doći do dodatnih oko 10 miliona.

Predviđeno je i smanjenje broja službenih vozila i da se po tom osnovu uštedi pet miliona. Najavljeno je da će ubrzo biti formiran radni tim koji će analizirati stanje voznog parka, utvrditi viškove i šta s njima da se radi.

Šta je urađeno po pitanju najavljenih mjera, “Vijesti” su pitale Ministarstvo finansija i prenosimo njihove odgovore.

Da li su državni organi dostavili Ministarstvu finansija revidirane finansijske planove sa ostvarenim dodatnih uštedama u njihovim budžetima od 10 odsto, što je bilo definisano trećim paketom mjera? Da li su postignute tražene uštede i kada će Ministarstvo o tome dostaviti izvještaj Vladi?

Ministarstvo finansija je dopisom, a u skladu sa usvojenim trećim paketom socio-ekonomskih mjera, zahtijevalo od svih potrošačkih jedinica da revidiraju potrošnju i dostave moguće uštede. Shodno tome, radi se na prikupljanju traženih podataka i kad isti budu kompletirani, Ministarstvo finansija će informisati Vladu i predložiti način korišćenja tih sredstva.

Šta je urađeno do danas u okviru mjere iz trećeg paketa – racionalizacija voznog parka državne uprave? Da li je Ministarstvo finansija formiralo radni tim koji će uraditi analizu i predložiti model racionalizacije i ako jeste – ko je u tom timu?

Ministarstvo finansija trenutno sprovodi analizu akata i radi na prikupljanju relevantih informacija koje se odnose na raspolaganje i korišćenje voznog parka državne uprave. Radni tim koji će se baviti ovim pitanjem će biti ubrzo formiran.

Šta je urađeno na sprovođenju mjere koja se odnosila na uređivanje politike zarada u preduzećima u većinskom vlasništvu države?

Ministarstvo finansija je uputilo dopis privrednim društvima koja su u većinskom vlasništvu države sa zahtjevom da do 14. avgusta ove godine informišu Ministarstvo finansija o preduzetim aktivnostima vezanim za sprovođenje mjere iz trećeg paketa koja se odnosi na uređivanje politike zarada u tim društvima. Ministarstvo finansija će do kraja avgusta dostaviti Vladi informaciju o implementaciji navedenih aktivnosti.

Check Also

Šest miliona eura za subvencije na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 24. septembra, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *