Na računu EPCG 41 milion eura neraspoređene dobiti, izabran novi odbor direktora

EPCG grupa ostvarila je prošle godine oko 39 miliona eura dobiti, konstatovano je na sjednici Skupštione akcionara te kompanije.

Akcionari su, kako je saopšteno iz EPCG, prihvatili odluku o usmjeravanju dobiti na neraspoređenu dobit preduzeća, tako da ona sada iznosi 41,18 miliona eura.

“Pored loše hidrološke situacije, prošla godina je bila jedna od uspješnijih poslovnih godina. Sve kompanije u sastavu EPCG imale su dobro poslovanje, a EPCG grupa je imala dobit oko 39 miliona eura. Ostvareni neto rezultat
EPCG u prošloj godini iznosi 28,34 miliona eura”, rekli su u kompaniji, dodajući da su ukupna prošlogodišnja kapitalna ulaganja iznosila 9,34 miliona eura i većinom su se odnosila na modernizaciju i nove projekte.

Skupština je razriješila i izabrala nove članove Odbora direktora.

“Za članove Odbora direktora izabrani su Đoko Krivokapić, dr Ranko Milović, Nikola Vujović, Samir Hodžić, prof. dr Vladan Radulović, Srđan Spaić i Miloš Konatar”, naveli su u kompaniji.

Check Also

CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko …

Leave a Reply

Your email address will not be published.