Banke za šest mjeseci ostvarile 16 miliona eura dobiti

Crnogorske banke su za šest mjeseci tekuće godine ostvarile 16 miliona eura dobiti. U plusu je 12 banaka, dok je samo Adriatik banka u minusu 848.000 eura. Najveći profit ostvarila je Podgorička banka (member od OTP Group) – 3,08 miliona eura.

Raspored banaka po profitu izgleda ovako:

 1. Podgorička banka – 3,08 miliona
 2. NLB banka – 2,76 miliona
 3. Erste banka – 2,71 miliona
 4. Hipotekarna banka – 2,42 miliona
 5. Adiko banka – 2,24 miliona
 6. Universal Capital Banka – 1,13 miliona
 7. Lovćen banka – 882 hiljade
 8. Prva banka – 538 hiljada
 9. Komercijalna banka – 503 hiljade
 10. CKB banka – 364 hiljade
 11. Zirat banka – 261 hiljadu
 12. Zapad banka – 40 hiljada

Podgorička banka AD Podgorica (member od OTP Group) ostvarila je 3,08 miliona eura profita. Prihodi Podgoričke od od kamata iznosili su 11,08 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 707 hiljada eura.

NLB je ostvarila 2,76 miliona profita gdje su neto prihodi od kamata banke iznosili 10,20 miliona a prihodi od naknada i provizija 1,27 miliona eura.

Profit Erste banke iznosio je je 2,71 miliona. Neto prihodi od kamata su iznosili 12,04 miliona a prihodi od naknada i provizija 900 hiljada eura.

Hipotekarna banka ostvarila je 2,42 miliona eura profita od čega su neto prihodi banke od kamata iznosili 7,44 a prihodi od naknada i provizija 2,17 miliona eura.

Adiko banka je ostvarila 2,24 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 5,27 miliona a prihodi od naknada i provizija 475 hiljada eura.

Universal Capital Banka bila je plusu 1,13 miliona eura. Prihodi banke od kamata iznosili su 2,29 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 1,43 miliona eura.

Lovćen banka ostvarila je 882 hiljade eura profita. Neto prihodi Lovćen banke od kamata su iznosili 4,04 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 17 hiljada eura.

Profit Prve banke bio je 538 hiljada eura. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 4,42 miliona eura a prihodi od naknada i provizija 781 hiljada eura.

Komercijalna banka je ostvarila profit od  503 hiljade eura. Neto prihodi od kamata banke su iznosili 2,53 miliona eura a  prihodi od naknada i provizija 384 hiljade eura.

CKB banka, ostvarila je 364 hiljade eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 13,2 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 2,95 miliona eura.

Zirat banka ostvarila je profit od 261 hiljadu eura.  Prihodi od kamata iznose 1,22 miliona eura dok su prihodi od naknada i provizija 203 hiljada eura.

Zapad banka je za prvih pola godine ostvarila 40 hiljada eura profita. Prihodi banke od kamata iznosili 1,41 miliona eura a prihodi od naknada i provizija 238 hiljade eura.

Gubitak

Jedina banka koja je ostvarila gubitak je Adriatic banka. Gubitak Adriatic banke iznosio je  848 hiljade eura. Neto prihodi od kamata iznose 337 hiljade eura a prihodi od naknada i provizija tri hiljade eura.

Check Also

Koliko je zlata ostalo na svijetu?

Prošlog mjeseca cijena zlata dostigla je rekord, popevši se na iznad 2.000 dolara po unci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *