Zakup plaže jeftiniji 50 odsto

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore donijelo je odluku da umanji cijene zakupa za ovu sezonu za 50 odsto.

„U cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa, Javno preduzeće je donijelo odluku prema kojoj se korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima- restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima godišnja ugovorena naknada za korišćenje morskog dobra umanjuje za 50 odsto.Takođe, zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom u cilju stvaranja uslova za bezbjedno korišćenje kupalištima, korisnicima uređenih i izgrađenih kupališta koji su do dana 28.07.2020. godine podnijeli inicijative za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u sezoni 2020. godine može se odobriti zaključenje Aneksa ugovora za 2020. godinu, uz djelimično ispunjenje ugovornih obaveza“, naveli su u Javnom preduzeću i to pod uslovom:

„Da se na kupalištu ne pružaju turističke usluge, odnosno ne vrši izdavanje ležaljki i suncobrana i ne stavljaju u funkciju prateći privremeni ugostiteljski objekti i sadržaji.

– Da korisnik plati 30 odsto od ugovorene godišnje/sezonske naknade. Da korisnik obezbijedi minimum uslova za bezbjedno korišćenje kupališta, što podrazumijeva ispunjenje sledećih precizno definisanih obaveza: ograđivanje kupališta sa mora, postavljanje propisanih informativnih tabli, obezbjeđenje propisanog broja spasilaca, obezbijeđene propisane sanitarne uslove (Sanitarni čvor, mobilne korpe za otpatke, tuševe i kabine za presvlačenje), zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća, obaveznu dezinfekcionu opremu i druge mjere predviđene Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa “, ističu u ovom preduzeću.

Izvor: Vijesti

Check Also

CBCG: Stopa pada BDP-a u ovoj godini mogla bi iznositi oko 17%

Savjet Centralne banke Crne Gore danas je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i provođenju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *