Narodna banka Srbije odobrila dodatni moratorijum

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je propise o novom moratorijumu na kredite, kojima se odobrava dodatni zastoj u otplati pozajmica svim građanima i privredi, u trajanju od dva mjeseca.

Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama, odnosno davaocima finansijskog lizinga, koje dospijevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospjele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio, prenosi Blic.

“Na prvi udar pandemije Narodna banka Srbije reagovala je efikasno i odlučno, omogućivši građanima i privredi zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima finansijskog lizinga na period od tri mjeseca. O značaju i pravovremenosti ovakve odluke, govori činjenica da je preko 90 odsto dužnika koristilo ovu mogućnost“, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

“S obzirom na to da vanredna zdravstvena situacija i dalje traje, Narodna banka Srbije donijela je odluku o pružanju mogućnosti dodatnog predaha našim građanima i privredi u otplati obaveza ispunjavajući time i zakonom definisani cilj očuvanja stabilnosti finansijskog sistema”, rekla je guverner.

Ponude banaka do 31. jula, rok za odluku 10 dana

Banke/davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Obavještenje o ponudi banke/davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije o početku primjene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primjer iznosa obaveze prije i nakon prestanka moratorijuma.

Kao i u prvom paketu podrške, ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke, i to u roku od 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o ponudi, ali i da odustane od primjene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtijevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u cjelini dospjele, a neizmirene obaveze.

Stopiranje kredita, kartica, dozvoljenog minusa

Moratorijum se primjenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke (poput minusa i kreditnih kartica), kao i drugih proizvoda banke (poput obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija).

Moratorijum se ne primjenjuje na obaveze za usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Posle moratorijuma veće mjesečne rate

Za vrijeme zastoja u otplati banka obračunava redovnu kamatu, koju će po prestanku moratorijuma ravnomerno rasporediti na preostale rate, pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma.

Dužnik može da zahtijeva i drugačiji način otplate po prestanku moratorijuma, i to – da izmiri sve obaveze koje su bile obuhvaćene moratorijumom ili da izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vrijeme zastoja, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Kada je u pitanju zatezna kamata, banka je neće obračunavati na neizmireno potraživanje koje je dospjelo za vrijeme trajanja moratorijuma. Takođe, neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku.

Check Also

U skupštinsku proceduru ušao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu

U skupštinsku proceduru je juče stigao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu u kojem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *