Luka Bar

Branković: Profit Luke Bar duplo veći nego lani

Predsjednik Upravnog odbora Luke Bar Branko Branković ističe da je kompanija, uprkos teškoj situaciji izazvanoj epidemijom korona virusa, nastavila sa dobrim poslovnim rezultatima i u 2020. godini, pa su ukupni prihodi veći za devet odsto nego lani.

– Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci iznose 5.038.877 eura i veći su za devet odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Možemo se pohvaliti da smo ostvarili i značajan finansijski dobitak od 726.972 eura, koji je lani u istom periodu bio 358.259 eura – kazao je Branković za Pobjedu.

Kakvi su finansijski rezultati, obim pretovara u prvih šest mjeseci i da li je rezultat bolji u odnosu na prošlogodišnji period?

Prošla 2019. bila je godina dobrih poslovnih rezultata o čijoj uspješnosti govori i ostvareno povećanje pretovara od skoro 200.000, ali i iskazana poslovna dobit u iznosu od 930.506 eura.

Sa dobrim rezultatima nastavljeno je i u 2020. godini. Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci su porasli devet odsto na 5.038.877 eura u odnosu na isti period lani. Možemo se pohvaliti i značajnim finansijskim dobitkom od 726.972 eura, koji je lani u istom periodu bio 358.259 euira.

Pretovareno je 802.961 tona tereta, što je za 18 odsto ili 120.050 tona više u odnosu na uporedni period, kada je brodski pretovar iznosio 682.911 tona. Plan za prvu polovinu 2020. je bio 770.400 tona, što znači da smo ga premašili za četiri odsto.

U ukupnom pretovaru dominantno učešće imaju rasuti tereti, čiji je pretovar za 28 odsto viši, dok pretovar tečnih tereta bilježi pad zbog smanjenog pretovara avio-goriva. Niži procenat pretovara zabilježen je i kod generalnih tereta, usljed izostanka pretovara vozila.

Koliko pandemija virusa korona utiče na poslovanje Luke Bar?

Period za nama je period rada u najtežim mogućim uslovima, izazvanim pandemijom virusa korona. Uvijek u svojoj lučkoj istoriji smo se borili za dobro poslovanje, razvoj i nove partnere, ali nikada do sada za život i zdravlje naših radnika i njihovih porodica.

Uspjeli smo u tome i najbitniji cilj je ostvaren – sačuvani su ljudski životi.

A, radilo se neprekidno, jer su, shodno odluci Vlade, svi kapaciteti Luke stavljeni u funkciju slobodnog protoka roba, ljudi i kapitala i za zemlje regiona. Pronašli smo način da se poslovni procesi održe na dotadašnjem nivou, zahvaljujući, prije svega, međusobnoj podršci i izuzetnoj saradnji borda, izvršnog direktora i svih zaposlenih.

A kako ste to uspjeli, kojim zaključenim poslovima? 

Godinu 2020. započeli smo optimistično, uz veliki broj obnovljenih ugovora sa dugogodišnjim partnerima, maksimalno posvećeni tehnološkom napretku proizvodnih procesa, kroz nabavku savremene opreme i modernizaciju tehnologije. Zaključili smo značajan ugovor sa italijanskom kompanijom ENI, čijom realizacijom će biti stavljen u funkciju dio Ro-Ro terminala, poslom pružanja usluga pretovara i skladištenja tereta u funkciji realizacije radova na ispitivanju nalazišta gasa i nafte.

Napomenuo bih i ugovor zaključen sa borskim gigantom ZI JIN-om za uvoz koncentrata bakra, kao i započete razgovore za proširenje saradnje na izvozu njihovih proizvoda.

Početak godine ulivao je i nadu u realizaciju dva velika projekta – eksploataciju kamena kompanije Titan, kao i zaključenje ugovora sa turskom kompanijom West Istanbul Marina oko pretvaranja dijela Ro-Ro terminala u suvu marinu za smještaj megajahti. Nažalost, pregovori su prekinuti zbog aktuelne situacije. Bez obzira na sve teškoće u poslovanju, borba za svaki novi posao se nastavlja. Stvaramo uslove da, već u drugoj polovini 2020. godine, sa renomiranom svjetskom kompanijom zaključimo ugovor za obavljanje usluga kontejnerskog pretovara.

Da li je pandemija negativno uticala ili odgodila realizaciju razvojnih projekata započetih krajem 2019?

Nije. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su nastavljene sve investicije započete lani.

U 2019. započeli smo obiman investicioni ciklus, od kojeg očekujemo da na visok nivo podigne operativnost lučkog sistema. Kako je nivo tehničke opremljenosti lučkih terminala bio na niskom nivou, kako u dužem periodu nije bilo značajnijih ulaganja u investiciono održavanje i razvoj lučkih tehničkih sistema, pokrenuto je ulaganje u lučku infrastrukturu, suprastrukturu i mehanizaciju. Ukupna vrijednost investicija premašuje deset miliona eura, od kojih će u ovoj godini biti realizovano sedam miliona. Osim nabavke lučke mehanizacije (mobilna dizalica, material handler, reach stacker, kamioni, viljuškari itd), biće započeta i rekonstrukcija i sanacija obale Volujica.

Sredstva su obezbijeđena dijelom iz vlastitih izvora, a dijelom iz povoljnog kredita kod Investiciono-razvojnog fonda.

Kakva su poslovna očekivanja u 2020. godini? 

Pred nama je izazovan i težak period, a svjedoci smo ovih dana povratka virusa na naše prostore. Sigurno je da će doći do smanjenja prihoda, ali se nadam da ćemo, zahvaljujući dobrom poslovanju u dosadašnjem periodu, određenim akumuliranim rezervama, kroz smanjenje operativnih troškova, a u nekoj mjeri i kroz smanjenje zarada, koje definišemo u saradnji sa reprezentativnim sindikatima na mjesečnom nivou, uspjeti da održimo stabilnost poslovanja i u najvećoj mjeri umanjimo negativan uticaj pandemije.

Raduje činjenica da smo očuvali stabilnost saradnje sa svim ključnim poslovnim partnerima (Metal Investment, Uniprom, ZI JIN, HBIS, MSK itd), sa kojima imamo izuzetnu poslovnu komunikaciju.

Vlada je, s druge strane, blagovremenom reakcijom, konkretnom podrškom i uvedenim mjerama za ublažavanje ekonomskih efekata izazvanih pandemijom, poput kreditnih linija IRF-a, moratorijuma na kredite, subvencija za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu, za novo zapošljavanje i dr. značajno pomogla privrednom sektoru, a na nama je da pokušamo da, zajedno sa zaposlenima, odgovorimo svim izazovima na putu daljeg rada i razvoja.

Check Also

Šta se zna o Sinofarmovoj vakcini koja stiže u Crnu Goru?

Ministarstvo zdravlja Crne Gore danas je saopštilo da će Crna Gora do kraja januara dobiti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *