Deficit budžeta za pet mjeseci preko 166 miliona eura

Deficit budžeta u maju iznosio je 44,3 miliona eura, približno kao u aprilu, a dva i po puta više nego u martu, dok su prihodi nastavi li da padaju u odnosu na mart i u petom mjesecu su iznosili 115,3 miliona. U odnosu na mart prihodi su manji za 45 miliona. Time je deficit budžeta za pet mjeseci iznosio 166,7 miliona eura. Od toga je u aprilu i maju napravljeno 90,4 miliona eura minusa. To pokazuju podaci Ministarstva finansija (MF) o izvršenju budžeta od januara do maja, objavljeni dan nakon što je “Dan” ukazao da taj vladin resor u kontinuitetu kasni sa objavom podataka o izvršenju budžeta.

U maju su uz mjere zaštite počela sa radom privredna društva i preduzetnici koji su bili zatvoreni od polovine marta zbog epidemije virusa korona, dok je u aprilu ekonomija gotovo potpuno stala.

-Ograničena ekonomska aktivnost uzrokovana sprovođenjem mjera za zaštitu stanovništva od pandemije virusa korona, opredijelila je kretanje prihoda budžeta koji suu periodu januar-maj iznosili 615,6 miliona eura ili 12,2 odsto procijenjenog BDP-a (5.027,3 miliona eura), što je za 103,3 miliona eura ili 14,4 odsto manje u od nosu na planirane, odnosno manje za 65 miliona eura ili 9,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko bi se isključile jednokratne donacije iz januara prethodne godine, izvorni prihodi budžeta bi bilježili manji pad u odnosu na isti period prethodne godine, saopštili su iz Ministarstva finansija, na čijem čelu je Darko Radunović. Za podatke o izvršenju budžeta zadužen je Direktorat za budžet koji vodi Bojan Paunović.

-Navedeno negativno odstupanje prihoda je zabilježeno usled pada ekonomske aktivnosti kao rezultat sprovođenja mjera Vlade na zaštiti zdravlja stanovništva od uticaja pandemije virusa korona, odlaganja izmirenja obaveza no osnovu poreza i doprinosa na zarade shodno kriterijumima propisanim Uredbom o uslovima za odlaganje poreskih i neporeskih potraživanja i ograničenog obima rad a u organima uprave koji je uzrokovao pad naplate taksi i naknada. Shodno navedenom, gotovo sve kategorije poreskih prihoda zabilježile su pad u odnosu na planirane u ovom periodu, od čega najveći pad bilježi porez na dodatu vrijednost u iznosu od 38,9 miliona eura, odnosno 15,2 odsto. Porezi i doprinosi na zarade takođe bilježe pad od 37,5 miliona eura, odnosno 14,7 odsto u odnosu na prvobitni plan, naveli su iz ministarstva.

Izdaci budžeta u istom periodu iznosili su 782,3 miliona eura ili 15,6 odsto BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 142,1 milion eura, odnosno 15,4 odsto.

-U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci buceta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 38,6 miliona eura ili 5,2 odsto. U strukturi izdataka budžeta, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 351,3 miliona eura i manji su za 42 miliona eura ili 10,7 odsto u odnosu na planirane. Nižu realizaciju tekućih izdataka uslovilo je odlaganje aktivnosti potrošačkih jedinica koje nisu mandatornog karaktera, kako bi se u periodu izuzetno ograničene ekonomske aktivnosti i pada prihoda obezbijedila likvidnost budžeta, odnosno osiguralo povećano finansiranje zdravstvenog sistema i obezbijedila sredstva za sprovođenje ekonomskih paketa mjera, piše usaopštenju.

Kapitalni izdaci manji za četvrtinu

Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 60 miliona eura, što je manje za 49,5 miliona eura ili 45,2 odsto od planiranih, odnosno za 22,3 miliona eura ili 27D odsto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Kapitalni bucet u periodu januar-maj 2020. godine realizovan je u ukupnom iznosu od 48,9 miliona eura, što je za 46,9 miliona eura manje od plana, odnosno za 23,3 miliona eura manje u odnosu na prethodnu godinu naveli su iz MF-a.

Izvor: Dan

Check Also

Dobit Raiffeisen Bank Internationala snažno pala u drugom tromjesečju

Austrijska Raiffeisen Bank International (RBI) izvijestila je u utorak da joj je dobit snažno pala …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *