PDV neće biti smanjen svim ugostiteljima

Vlada smatra da predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) poslaničkog kluba SDP-a, kojim je predviđeno smanjenje PDV-a sa 21 na sedam odsto za sve ugostitelje, treba odbiti.

Trenutno je članom 24a stav 1 tačka 6a Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od sedam odsto od prometa usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u hotelima sa najmanje četiri zvjezd ice u s jevernom regionu, odnosno sa pet zvjezdica u središnjem i primorskom regionu. SDP predlaže da se stopa PDV-a za ove us lu ge smanji sa 21 na sedam odsto, kao što je za vlasnike hotela sa četiri i pet zvjezdica.

Uvođenje oporezivanja svih restoranskih usluga po sniženoj stopi od sedam odsto imalo bi negativan uticaj na prihodnu stranu budžeta, čiji se obim ne može utvrditi bez detaljne analize, što nije u skladu sa Fiskalnom strategijom od 2017. do 2020. godine. Ministarstvo finansija je mišljenja da Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o P DV-u, koji su podnijeli poslanici Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović, ne treba prihvatiti piše u mišljenju Ministarstva finansija, koje je Vlada prihvatila na sjednici u četvrtak.

Takođe, navodimo da je predlog zakona u suprotnosti sa prilogom tri direktive savjeta EU 2006/112 o zajedničkom sistemu PDV-a, u dijelu koji se odnosi na oporezivanje usluživanja hrane, pića i napitaka u hotelima, koji propisuje mogućnost oporezivanja svih us luga restorana i keteringa po sniženoj stopi, uz mogućnost isključivanja alkoholnih i bezalkoholnih pića, a ne samo u hote lima već i u ostalim objektima restoranskogtipa pišeu mišljenju.

Iz SDP-a su u Skupštini navodili da je nepravedno da vlasnici nekoliko hotela budu privilegovani, kao i da je posebno sada potrebna pomoćugostiteljima i turizmu, koji su najviše pogođeni ekonomskom krizom koju je izazvala pandemija virusa korona.

Vlada nije prihvatila ni amandman SDP-a na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, kojim je takođe traženo da se stopa P DV-a na us lu ge pripremanja i us luživanja hrane i pića smanji na sedam odsto svim ugostiteljima, a ne samo vlasnicima nekoliko hotela. Ministarstvo turizma, kojim rukovodi premijer Duško Marković, nije prihvatilo amandman, navodeći da je on predmet drugog zakona, odnosno Zakona o PDV-u.

Prihvaćeno je Mišljenje Ministarstva finansija kojim se odbija Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji je Skupštini podnio pos l anik Aleksan dar Damjanović. Na osnovu mišljenja koje je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, takođe nije prihvaćen ni amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je predložio Damjanović.

Skupština je završila raspravu o Predlogu zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, kojim je predviđeno da građani koji su agencijama uplatili aranžmane, otkazane zbog virusa korona, dobijaće vaučer na osnovu kojeg će imati pravo na zamjensko putovanje. Ko to ne bude koristio do 31. decembra 2021, ima pravo na raski d ugovora i da traži povrat uplaćenog iznosa. O predlogu Vlade će se izjasniti do kraja jula.

Izvor: Dan

Check Also

Goldman Saks: Zaboravite dolar, kupujte zlato

Aktuelna finansijska politika američkih vlasti potkopava povjerenje u dolar i prisiljava investitore da kupuju zlato …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *