Radnika u Crnoj Gori manje za 24 hiljade, promet u trgovinama pao, cijene rastu

Broj zaposlenih na kraju maja iznosio je 181 hiljadu, što je za 24 hiljade manje nego u istom mjesecu prošle godine, kada ih je, prema podacima Uprave za statistiku (Monstat), bilo 205 hiljada. Istovremeno, prema Zavodu za zapošljavanje – broj nezaposlenih povećan je za 5,6 hiljada, sa 36,6 hiljada u maju prošle godine na 42,2 hiljade i istom mjesecu ove godine.

Ovi podaci potvrđuju da je značajno veći broj onih koji ostaju bez posla u odnosu na zvanično prikazano.

 

Da ima mnogo više socijalno zgroženih građana nego što pokazuju zvanični podaci su upozorili Međunarodna organizacija rada i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), tražeći od Vlade da proširi kriterijume za dodijelu pomoći da bi obuhvatili što više ugroženih.

Gubitak radnih mjesta za 24 hiljade, znači pad državnih prihoda od poreza i doprinosa na zarade za oko sedam miliona eura mjesečno.

Gdje je manje zaposlenih

Prema jučerašnjim podacima Monstata, broj zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu pao je za 5,5 hiljada u odnosu na maj prošle godine. U trgovini je broj zaposlenih smanjen za četiri hiljade, u građevinarstvu za 2,6 hiljada, prerađivačkoj industriji za hiljadu i po, saobraćaju za hiljadu… U djelatnosti koji Monstat vodi kao “administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti” broj zaposlenih je smanjen sa 12,8 na 8,1 hiljadu. U ovoj grupi se nalaze agencije za posredovanje u zapošljavanju, što govori o smanjenju potrebe poslodavaca za angažovanjem tadnika na ovakav način.

Podgorica je na kraju maja imala 83 hiljade zaposlenih, što je za deset hiljada manje nego u istom mjesecu prošle godine. Budva je u ovom periodu izgubila 3,2 hiljade radnika, Herceg Novi dvije hiljade, Bar, Nikšić i Kotor po hiljadu i po, Tivat 1,2 hiljade, Bijelo Polje i Pljevlja po oko 700… U ovom uporednom periodu, samo je u Plavu došlo do povećanja zaposlenih sa 1.408 u maju prošle godine na sadašnjih 1.426.

U maju je broj nezaposlnih, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, iznosio 42,2 hiljade, što je za dvije hiljade više nego mjesec ranije, a za 5,6 hiljada više nego u istom mjesecu lani.

U maju je broj novoprijavljenih nezaposlenih na Zavodu iznosio 2,9 hiljada, dok je istovremeno 953 izbrisano sa evidencije nezaposlenih.

Naknadu za nezaposlene u maju je dobilo 12.105 građana, što je 28,69 odsto ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika naknade povećan je za svega 280 osoba ili 2,37 odsto.

Promet robe u trgovini na malo u maju ove godine u odnosu na maj 2019. manji je za 20,1 odsto, dok je u odnosu na april ove godine veći za 13,3 odsto.

Skuplje voće, meso, ulje…
Promet motornim gorivima pao je za 34,3 odsto u odnosu na maj prošle godine, a prehrambenim namirnicama za 15,3 odsto. Promet u trgovini sa farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima manji je za tri odsto u odnosu na maj prošle godine, a promet neprehrambenim proizvodima je u padu za 24,8 odsto. I pored krize i pada prometa, u maju nije došlo do značajnijeg pada cijena. U odnosu na maj prošle godine potrošačke cijene su manje za jedan odsto, a u odnosu na april ove godine su veće za 0,1 odsto.

U odnosu na maj prošle godine, cijene voća su povećane za 16,4 osto, mesa za 2,1 odsto, ulja i masti za 2,6, mliječnih proizvoda za 1,6 odsto, farmaceutskih proizvoda za 2,1 odsto, obuće za 1,2 odsto…

Pad cijena zabilježen je kod goriva za motorna vozila od 23,9 odsto, povrća 7,4, usluga održavanja stana 4,2 odsto, električne energije 2,8 odsto, čvrstih goriva za 1,3 odsto i odjeće 0,8 odsto.

Prosječna neto zarada u maju, prema Monstatu, iznosila je 518 eura i u odnosu na aprilsku pala je za tri eura ili 0,6 odsto.

U maju bio 241 strani turista, a lani u istom mjesecu 111 hiljada
U maju ove godine u kolektivnom smještaju (hoteli, moteli, odmarališta kampovi) zabilježen je dolazak svega 1.658 turista, što je pad od 98,7 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine kada ih je bilo 125.492.

Ostvareno je 5.622 noćenja, dok je lani u istom periodu bilo 411.359 noćenja. Stranih turista u maju bilo je 241, koji su ostvarili 2.087 noćenja ili prosječno 8,6 noćenja. U maju prošle godine je bilo 111 hiljada stranih turista, koji su imali 360 noćenja.

Domaćih turista u maju je bilo 1.417 i ostvarili su 3.535 noćenja, što je prosjek od 2,5 noćenja. Lani u istom mjesecu bilo je 13,9 hiljada domaćih gostiju sa 51,5 hiljada noćenja.

Prihodi od turizma se računaju što se ukupan broj noćenja pomnoži sa 77 eura, koliko se lani računalo da je prosječna potrošnja turista. S obzirom na pad od 406 hiljada noćenja u kolektivnom smještaju, gubitak u turističkim prihodima samo u ovoj kategoriji i u jednom mjesecu iznosi 31 milion eura.

Broj turista u privatnom smještaju Monstat ne objavljuje mjesečno, već u jednom godišnjem izvještaju.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Srebro kao investicija decenije

U doba ekonomske nesigurnosti, ljudi se neprestano okreću ulaganjima za koja se zna da štite …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *