50 godina od prvog komercijalnog video poziva

Video pozivi su danas uobičajena stvar, ali da li znate kada je i kako sve počelo? Prvi komercijalni video poziv ostvaren je pomoću Picturephone Mod II uređaja, a uspostavljena je video veza između gradonačelnika Pitsburga, Petera Flahertija i Džona Harpera, CEO-a kompanije Alcoa.

Picturephone Mod II je bio prvi video telefon koji je mogao da se instalira u kući ili kancelariji, a ukupno ih je bilo postavljeno 38 u osam kompanija iz Pitsburga, kada je 1. jula 1970. mreža puštena u rad. Da bi obilježili godišnjicu, sadašnji gradonačelnik Pitsburga, Wiliam Peduto i predsjednik kompanije Alcoa Michael G. Morris, učestvovali su u video pozivu. Nakon toga je održana prezentacija na kojoj je predstavljen istorijat i zaostavština koja potiče od Picturephone-a.

Koncept video poziva seže daleko prije 1970. godine, još iz doba kada su telefoni i bioskopi tek bili u povoju. U to vrijeme sve je bilo još u domenu naučne fantastike, jer tehnologija nije bila dovoljno razvijena. Tek u dvadesetim godinama prošlog vijeka napravljeni su prvi sistemi zatvorenog tipa, koji su pomoću primitivnih kamera i direktne veze fizički omogućavali neku vrstu komunikacije.

Tokom tridesetih godina prošlog vijeka, AT&T je počeo sa razvojem sistema koji bi omogućio prenos video signala preko telefonske mreže. Prvi prototip je prikazan 1939. godine na svjetskom sajmu. Ipak, čekalo se 25 godina (do 1964. godine) dok AT&T nije lansirao Picturephone Mod I, poseban sistem koji je zahtijevao posebnu „kabinu“ i zatvorenu mrežu. Ovaj sistem je konačno evoluirao u Picturephone Mod II, uređaj pomoću koga je obavljen prvi komercijalni telefonski video poziv.

Izvor: Engadget

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *