Dobit CGES-a u 2019. iznosila 3,6 miliona eura, izabrani novi članovi Odbora direktora

Skupština akcionara CGES-a je na danas održanoj sjednici usvojila odluku kojom se neto dobit CGES-a za 2019. godinu, koja iznosi 3,6 miliona eura, dodaje neraspoređenoj, odnosno akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina.

“Za revizora CGES-a  za 2020. godinu izabran je “Prajsvoterhaus Kupers”, saopšteno je iz CGES-a.

Skupština akcionara je prihvatila informacije o procesu sticanja sopstvenih akcija i njihovoj prodaji, kao i o Berzi električne energije.

Na Skupštini akcionara usvojena je i Informacija o realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije, kojom je konstatovano da je završetkom ovog strateškog projekta, energetski sistem Crne Gore postao stabilniji, pouzdaniji i otporniji na velike poremećaje, a istovremeno se poboljšao kvalitet usluge i snabdijevanja potrošača u primorskom i sjevernom dijelu Crne Gore.

“Takođe, uz povećanje tranzita, značajno se povećava iskorišćenost naše mreže, dok se, kroz veću eksploataciju mreže najvišeg naponskog nivoa, procenat gubitaka u odnosu na količinu prenesene električne energije postepeno smanjuje”, navode u CGES-u.

Akcionari su u nastavku Skupštine razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a, piše CDM.

Po­red Vesne Bracanović,  predstavnici države su Tamara Ivković i Zo­ran Mi­lja­nić, kojima su obnovljeni mandati i Filip Grujić, novi član u Odboru direktora.

Ter­na je ta­ko­đe ime­no­va­la dva pred­stav­ni­ka –  Giovannia Cerchiarinia, dosadašnjeg člana Odbora direktora i Guido Guida, koji je zamijenio kolegu Carla Crea, dok će  Elek­tro­mre­žu Sr­bi­je  i u ovom sazivu pred­sta­vlja­ti Je­le­na Ma­te­jić.

Istog dana u Podgorici, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora CGES-a.

Vesna Bracanović reizabrana je na funkciju predsjednice Odbora direktora  CGES-a, dok je zamjenik predsjednika ovog tijela Giovanni Cerchiarini.

Check Also

Nezaustavljivi ByteDance udvostručio dobit u 2020.

Dobit i prihod kineskog vlasnika TikToka udvostručeni su u 2020. godini, potvrđujući popularnost aplikacije u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *