Šta tačno u firmi radi CEO, CTO, CFO?

U posljednjih par godina sve češće se viđaju i čuju skraćenice koje predstavljaju određena radna mjesta, odnosno pozicije u firmama. Možda ste čuli – „On je CEO”, a trebalo vam je malo vremena da se sjetite da je taj neko izvršni direktor. Kod nekih drugih skraćenica, kao što su CAO, CIO ili CTO možete samo da pitate – “Molim?”.
BIZLife vam donosi odgovore na pitanja šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO; kao i koja su njihova zaduženja.

CEO – Chief executive officer
Izvršni direktor, odgovoran za nadgledanje aktivnosti cijele kompanije, njemu svi podnose izveštaje.
Njegove odgovornosti su da osmišljava kratkoročne i dugoročne strategije, raspoređuje zaduženja, delegiranje, koordiniše izvršenje zadataka itd.

COO – Chief operations officer
Operativni direktor upravlja kompanijom na dnevnom nivou.
On je zadužen da dizajnira i implementira poslovne strategije, planove i procedure, da postavlja sveobuhvatne ciljeve za performanse i rast, da podstiče zaposlene da ostvare maksimalne rezultate uz posvećenost.

CFO – Chief financial officer
Finansijski direktor, zadužen za nadzor finansijskih aktivnosti, planiranje finansija i upravljanje rizicima, za tok novca i analizu podataka.

Odgovornosti finansijskog direktora su upravljanje računovodstvom, ljudskim resursima, odnosima sa investitorima, pravnim, poreskim i trezorskim odjeljenjima, sastavljanje periodičnih planova novčanih tokova, sastavljanje izvještaja o izvršenim stavkama planova, analiziranje izveštaja itd.

CTO – Chief technology officer
Tehnički direktor ili šef tehničkog odsjeka, čiji je fokus na naučnim i tehničkim problemima.
On mora da učestvuje u ključnim odlukama kao član izvršnog menadžment tima, održava bliske odnose sa svim članovima rukovodnog tima, nadgleda sisteme transakcija kompanije i ostalo.

CIO – Chief information officer
Direktor informacionih tehnologija, odgovoran za IT i računarske sisteme neophodne za funkcionisanje preduzeća.
Njegove odgovornosti su: pružanje savjeta i pomoći višim rukovodiocima u vezi sa nabavkom i upravljanjem IT, razvijanje, održavanje i olakšavanje implementacije zdrave i integrisane IT strukture, promovisanje efikasnog dizajna i rada svih većih IRM procesa za agenciju, uključujući unapređenje radnih procesa.

CAO – Chief administrative officer
Direktor administracije – nadgleda finansijske, administrativne i marketinške poslove.
On obezbjeđuje ulaz u poslovno i strateško planiranje, postavlja ciljeve za odjeljenja i pojedinačne menadžere, sarađuje sa kolegama radi implementiranja politike, organizuje, koordiniše interne poslove itd.

CRO – Chief risk officer
Direktor za rizike, zadužen za upravljanje rizicima i mogućnostima kompanije.
Negova zaduženja su održavanje registra rizika zasnovanog na važećim zakonima i propisima, šemama prevare i AML razmatranjima, održavanje inventara unutrašnjih kontrola i mapiranja ključnih oblasti rizika, praćenje napretka pomoću interne revizije, samotestiranja ili kontrole.

CCO – Chief creative officer
Kreativni direktor u kreativnim ili dizajnerskim industrijama – zadužen je za upravljanje kreativnim timom.
On je zadužen za usmjeravanje kreativnog proizvoda kompanije, razvijanje strategije umjetničkog dizajna koji definiše brend kompanije, stvaranje jedinstvenog imidža kompanije i isporučivanje prepoznatljivog dizajna potrošačima.

CMO – Chief marketing officer
CMO je direktor marketinga, a njegove odgovornosti su planiranje marketinških ciljeva, sprovođenje marketinških planova i programa, istraživanje, analiziranje i nadgledanje finansijskih, tehnoloških i demografskih faktora koji utiču na tržišne šanse, planiranje i nadgledanje oglašavanja, promocija itd.

Izvor: BIZlife

Check Also

Državni dug na kraju septembra iznosio 3,66 milijardi eura

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2020. godine, iznosio je 3,660 milijardi eura, ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *