Kinezi mogu tražiti arbitražu zbog autoputa

Ukupan procenat izvedenih radova na prioritetnoj dionici autoputa Bar-Boljare od Smokovca do Mateševa u ovom trenutku iznosi 89 odsto. Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi iznosi više od 90 odsto, a ukupan procenat završenosti radova na otvorenoj trasi iznosi oko 70 odsto, piše u informaciji Vlade o aktivnostima na realizaciji projekta.

Važeći rok za završetak projekta je 30. septembar i, kako piše, izvjesno je da će biti prekoračen.

Ugovoreni rok u ovom trenutku nije ni izmijenjen niti prekoračen, obavljaju se uporedni tehnički pregledi završenih djelova radova, a u toku su i dalje slijede propisane ugovorne procedure u kojima je u procjeni kašnjenja, opravdanog ili neopravdanog produžetka roka i sa tim povezanim pitanjima, ključna uloga i odgovornost, u skladu sa FIDIC uslovima ugovora, dodijeljena inženjeru.

U skladu sa ugovorom, izvođač radova je podnio zahtjeve kojima potražuje produžetak roka i dodatna plaćanja, smatrajući da na to ima ugovorno pravo usled određenih događaja ili okolnosti koji, po njegovoj ocjeni, utiču na projekat, a spadaju u rizike investitora. Međutim, podnošenjem potraživanja jedne ugovorne strane, zbog događaja/okolnosti na strani druge ugovorne strane samo započinje relevantna ugovorna procedura, u kojoj inženjer vrši vrednovanje i determinaciju svih podnesenih zahtjeva, nakon čega nezadovoljna strana zaštitu svojih prava može tražiti na u govorom definisanim instancama, tj. strana koja je nezadovoljna determinaci jom inženjera može dalje zaštitu svojih prava tražiti pred Komisijom za rješavanje sporova (institut DAB-a uspostavljen pravilima FIDIC-a), odnosno u krajnjem pred Arbitražnim sudom Trgovinske komoreu Cirihu, kako je to definisano ugovorom o projektovanju i izgradnji.

Sve navedeno je uobičajena praksa FIDIC ugovora, čije ishode investitor ne može prejudicirati do okončanja ugovornih procedura. Imajući u vi du stepen završenosti ra dova na terenu, a prema procjeni nadzornog organa, završetak ove dionice autoputa bi mogao biti polovinom 2021. godine piše u informaciji Vlade.

Završen je proboj i urađena primarna podgrada na svih 16 tunela. U toku su radovi na izradi sekundarne obloge. Radovi na gornjem dijelu sekundarne obloge završeni su 99,5 odsto ili u dužini od 35,3 kilometara. Do sada je na mostovima na pozicijama stubova i temelja završeno oko 99 odsto radova, dok je na gornjem stroju mostova završeno oko 96 odsto radova. Ukupan procenat radova na mostovima sa završnim radovima iznosi 91 odsto.

– Izvođač radova izvodi radove na prioritetnoj dionici u skladu sa svojim programom radova i plaća se za obim stvarno izvedenih radova, a prema definisanoj metodologiji mjerenja elemenataza plaćanje. U 2020. godini, zaključno sa aprilom, izvođaču je odobreno radova u iznosu od 27,7 miliona, a isplaćeno 15,9 miliona – piše u informaciji.

Uporedo sa radovima na prioritetnoj dionici, intenziviraju se i aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak realizacije sledeće dvije dionice Mateševo-Andrijevica i Smokovac-Tološi-Farmaci, koje su detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare definisane kao druga faza.

– Zbog nivoa trenutne zaduženosti Crne Gore i uvažavajući preporuke ključnih programskih dokumenata, planirano je da se naredna dionica autoputa rea lizuje po nekom od modaliteta privatno-javnog partnerstva, kako bi se smanjilo dodatno zaduživanje, pri čemu tek predstoji odluka o utvđivanju optimalnih us lova i načina realizacije, piše u informaciji.

Autoput će koštati oko 900 miliona eura, bez troškova kamata i drugih troškova u vezi sa kreditom u dolarima.

Izvor: Dan

Check Also

Odloženo ročište za uvođenje stečaja u Vektru Jakić

Postupak oko prijedloga za uvođenje stečaja u kompaniju Dragana Brkovića Vektru Jakić, koju traži Uprava …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *