Likvidna sredstva banaka 914,2 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u aprilu su iznosila 914,2 miliona eura, što je 4,3 odsto manje nego u martu, pokazuju podaci Centralne banke.

Prosječna likvidna sredstva su u aprilu u odnosu na isti period prošle godine pala 2,5 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju aprila iznosila je 4,51 milijardu eura i bila je 1,1 odsto manja nego u martu, dok je u odnosu na isti period prošle godine porasla 4,1 odsto.

U strukturi aktive banaka, u aprilu su dominantno učešće od 68,7 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,2 odsto, dok se 10,5 odsto odnosilo na hartije od vrijednosti, a 2,6 odsto na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 73,4 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,5 odsto, pozajmice sa 9,5 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,6 odsto.

Ukupan kapital banaka na kraju aprila iznosio je 608,4 miliona eura i porastao je 0,4 odsto na mjesečnom nivou, a na godišnjem 15,5 odsto.

Check Also

Opština Golubovci računa da Zeta može da zaradi 1,6 miliona

Prema preliminarnim podacima, do kojih je “Dan” došao iz nezvaničnih izvora, studija opravdanosti teritorijalne promjene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *