Istekao moratorijum na otplatu kredita

Moratorijum na otplatu kredita koji je iskoristilo 62.727 klijenata danas je istekao, dok se za novi moratorijum na otplatu kredita klijenti mogu prijaviti od 1. juna. Takođe, plaćanje računa preko e-bankinga i m-bankinga više nije besplatno, kao ni podizanje gotovine sa bankomata drugih banaka. Većina banaka je polovinom marta klijente oslobodila plaćanja preko us luga e-banking i m-banking i nije naplaćivala provizi ju za podizanje gotovine sa bankomata drugih banaka. Većina banaka, je od polovine juna počela da naplaćuje te usluge, dok su neke to uradile i ranije.

“Dan” je juče poslao pitanja svim bankama u Crnoj Gori u vezi s ponovnom naplatom usluga e-bankinga i m-bankinga, kao i podizanja gotovine, ali su odgovorili samo iz Hipotekarne, Erste, Prve i Adiko banke.

Iz Erste banke je saopšteno da su zaključno sa 14. junom važile povlastice koje se odnose na ukidanje provizije na transakcije obavljene elektronskim i mobilnim bankarstvom, kao i za podizanje gotovine s bankomata ostalih banaka.

– Podizanje gotovine Erste masterkard debit platnom karticom od tada ostaje besplatno na bankomatima Erste banke u Crnoj Gori, kao i na bankomatima u mreži Erste i Sparkase banaka u regionu. I dalje važi, do 30. septembra, oslobađanje od mjesečne naknade tokom tri mjeseca za nove korisnike elektronskog i mobilnog bankarstva Erste net-banking i Erste m-banking, kazali su iz te banke.

Ove usluge su kod Prve banke, CKB i Podgoričke banke bile besplatne do 16. juna, dok je Hipotekarna banka besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka ukinula 22. maja.

– Hipotekarna banka je oslobodila svoje klijente aktivacije i članarine za elektronsko i mobilno bankarstvo na period od tri mjeseca, tačnije od 16. marta do 30. juna. Nezavisno od pandemije korona virusa, sve transakcije odrađene putem elektronskog bankarstva unutar Hipotekarne banke besplatne su za sva fizička lica, naveli su iz Hipotekarne banke.

Kod Adiko banke su naknade za plaćanje preko e-bankinga i m-bankinga bila na snazi od 16. do 31. marta, dok je klijentima koji su aktivirali te dvije usluge od 16. marta do 30. aprila banka omogućila besplatno mjesečno održavanje ovog servisa u trajanju od šest mjeseci.

– Klijenti Adiko banke zaposleni u sistemu zdravstvene zaštite oslobođeni su plaćanja mjesečnih naknada za vođenje transakcionih računa, paketa tekućih računa, elektronskog i mobilnog bankarstva za april, maj i jun, precizirali su iz Adiko banke.

Iz Centralne banke je saopšteno da je saldo svih kredita aktivnih kredita koji obuhvata nedospjelu glavnicu, dospjelu glavnicu i kamatu, obuhvaćenih moratorijumom, iznosio 1,3 milijarde eura, što predstavlja 47,15 odsto aktivnih kredita prijavljenih Kreditnom registru.

– Posmatrano po nominalnim iznosima, najveći dio kredita u moratorijumu se odnosi na kredite fizičkih lica, i to 763,7 miliona eura ili 57,8 odsto, dok krediti u moratorijumu odobreni pravnim licima iznose 554,1 milion eura i čine 41,94 odsto kredita u moratorijumu. Ostatak od 3,4 miliona eura odnosi se na kredite preduzetnicima koji čine 0,25 odsto kredita u moratorijumu, precizirali su iz CBCG.

Oni su naveli, da klijenti kojima je kredit već jednom odložen na tri mjeseca, opet mogu kod banaka tražiti moratorijum, ali da ovog puta banka odlučuje hoće li odobriti zahtjev. Prilikom prvog moratorijuma, krediti su se odlagali svima, nezavisno od toga da li su imali redovna ili neredovna i smanjena primanja.

– Korisnici kredita koji su koristili moratorijum u skladu s odredbama prethodne odluke o privremenim mjerama i kojima banka odobri korišćenje moratorijuma u skladu s novom odlukom, mogu koristi moratori jum na p laćanje u u kupnom trajanju do 180 dana, odnosno šest mjeseci, naveli su iz CBCG.

Oštriji uslovi za novo odlaganje

Ne postoji procjena koliko klijenata bi moglo da koristi moratorijum iz razloga što za razliku od prethodne odluke o privremenim mjerama, koja je pravo na moratorijum davala svim korisnicima kredita, bez obzira na njihovo finansijsko stanje i kašnjenje u otplati u periodu koji je prethodio pandemiji, moratorijum, u skladu sa novom odlukom, banke mogu odobriti samo korisnicima kredita koji na dan 31.12.2019. godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, čiji kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan i kojima kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini, u skladu sa Odlukom o kreditnom riziku.

Banka je dužna da u roku od osam radnih dana od dana prijema urednog zahtjeva obavijesti korisnika kredita da li mu je odobreno sprovođenje moratorijuma u skladu s uslovima koje je definisala banka i isti primijeni pojasnili su iz CBCG.
Klijenti kojima je kredit već jednom odložen na tri mjeseca mogu opet da traže moratorijum, ali banka donosi odluku da li će odobriti zahtjev.

Izvor: Dan

Check Also

Hotelijeri zadovoljni postsezonom ukoliko ne bude zatvaranja

Interesovanje i najave turista za septembar i do polovine oktobra postoje, ali je trenutno sve …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *