Kamate na odobrene kredite bez promjene

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u aprilu je ostala nepromijenjena u odnosu na mart i iznosila je 5,96 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

U Biltenu CBCG se navodi da je nepromijenjena i prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa, koja je u aprilu iznosila 5,42 odsto.

Kamatne stope na novoodobrene kredite u aprilu su pale, efektivna 0,54 procentna poena na 5,39 odsto, a nominalna 0,4 na 4,62 odsto”, precizirano je u Biltenu.

Efektivna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) u aprilu je pala na 23,47 odsto, dok je nominalna ostala nepromijenjena i iznosila je 20,41 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u aprilu je ostala nepromijenjena u odnosu na mart i iznosila je 0,41 odsto. Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u aprilu je ostala na martovskom nivou od 5,55 procentnih poena

Check Also

Osobe koje rade manje plaćen posao imaju veće šanse da u starosti imaju demenciju

Istraživači sa Univerziteta Kolumbijaustanovili su vezu između niskih plata u srednjim godinama i kognitivnog pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.