Analiza poslovanja kompanija iz berzanskog indeksa MNSE10 na kraju 2019. godine

Montenegroberza AD Podgorica je na osnovu dvanaestomjesečnih finansijskih iskaza emitenata za 2019. godinu, pripremila analizu poslovanja kompanija, čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Analizirani su sljedeći finansijski pokazatelji: Poslovni prihodi; Neto rezultat; EBITDA; Zarada po akciji.

Posmatrajući poslovne rezultate najreprezentativnijih crnogorskih kompanija,  koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju 2019. godine iznosili 676.604.285 , što je za oko 2,28% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Poslovni prihodi

U sljedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenog poslovnog prihoda prethodno navedenih kompanija:

Značajno povećanje poslovnih prihoda bilježe kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (PREN), čiji su poslovni prihodi za dvanaest mjeseci godine veći za 13,80 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Elektroprivreda Crne Gore AD (EPCG), čiji su poslovni prihodi za dvanaest mjeseci godine veći za 6,50 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine i
  • Luka Bar AD Bar (LUBA), čiji su poslovni prihodi za dvanaest mjeseci 2019. godine veći za 5,78 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.

U  nastavku je prikazano učešće kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za četiri kvartala 2019. godine:

Ukupan neto rezultat deset blue chip kompanija iz indeksa MNSE10 za dvanaest mjeseci 2019. godine iznosio je 34.497.051 . U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija, koje su ulazile u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 44.938.413 . U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do pada neto rezultata  kompanija, koje čine indeks MNSE10 za 23%.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za dvanaest mjesci 2019. godine:

Najveću apsolutnu neto dobit za  2019. godinu ostvarile su kompanije:

  • Elektroprivreda Crne Gore AD (EPCG), u iznosu 348.159 €
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), i iznosu 326.500 €
  • Crnogorski Telekom AD Podgorica (TECG), u iznosu od 292.336€.

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2018. godine, povećanje neto rezultata bilježi samo kompanija: Luka Bar AD Bar (LUBA), koja bilježi povećanje u iznosu od 104,19%.

EBITDA

Na osnovu iskaza o ukupnom rezultatu emitenata, u nastavku je analiziran rezultat prije kamata, poreza i amortizacije za dvanaest mjeseci 2019. godine:

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa koje su za dvanaest mjeseci  2019. godine zabilježile zaradu po akciji:

Zaradu po akciji ostvarilo je osam kompanija, koje ulaze u sastav MNSE10, a po navedenom pokazatelju  izdvojili su se sljedećih emitenata:

  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,9296 €
  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,2400 €
  • HG Budvanska rivijera AD Budva (BUDR) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,1405€.

Berzanski indeks MNSE10

U nastavku je prikaz kretanja indeksa MNSE10 za dvanaest mjeseci 2019. godine u poređenju sa istim periodom u 2018. godini:

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 31.12.2019. godine indeks MNSE10 bilježi pad od 7,10 % i ostvaruje vrijednost od 777,61 procentnih poena.

Check Also

Srebro kao investicija decenije

U doba ekonomske nesigurnosti, ljudi se neprestano okreću ulaganjima za koja se zna da štite …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *