Ne ukidaju se podsticaji za vlasnike mini-elektrana

Vlada je juče utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o energetici, kojim nije predviđeno ukidanje podsticaja za povlašćene proizvođače koji proizvode struju iz obnovljivih izvora energije (OIE). Više nevladinih organizacija, građana i političkih partija, kroz primjedbe i komentare tražilo je ukidanje podsticaja, koji se plaćaju od 2014. godine.

Obrazlažući predlog Vlade, ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je da je Zakon o energetici propisivao i da i dalje propisuje da je moguće davati podsticaje za izgradnju objekata za proizvodnju obnovljivih izvora energije.

– Kroz javnu raspravu smo dobijali predloge, ali nijedan novi objekat ne podrazumijeva podsticajnu cijenu. Imali smo tendere za solarnu elektranu, vjetroelektranu i nijedan od tih ugovora ne podrazumijeva podsticaj – kazala je Sekulićeva nakon sjednice Vlade i dodala da izvršna vlast u ovom mandatu nije izdala nijednu novu koncesiju.

– Niti je prihvatila nijedan novi zahtjev za izdavanje koncesije. Koncesije su bile u proceduri prije imenovanja ove Vlade, poručila je Sekulićeva.

Povlašćenim proizvođačima po podsticajnoj cijeni plaća se svaki proizvedeni kilovat-sat (kVh) struje i zagarantovan je otkup svakog proizvedenog kVh-a. Takav sistem je uredila Vlada uredbama, pravilnicima i Zakonom o energetici. Ministarka je kazala da subvencije za povlašćene proizvođače nije stvar Zakona o energetici, već sprovođenja politike u toj oblasti.

Predlogom izmjena Zakona o energetici propisano je da povlašćeni proizvođač ima pravo na podsticajne mjere koje važe u trenutku podnošenja zahtjeva za sticanje privremenog statusa povlašćenog proizvođača, zatim da povlašćeni proizvođač ima pravo prvenstva pri preuzimanju ukupno proizvedene električne energije u prenosni ili distributivni sistem, osim ako nije ugrožena sigurnost rada sistema, kao i da se plaćanje povlašćenom proizvođaču za proizvedenu energiju po podsticajnim cijenama vrši za količinu električne energije izmjerene na mjestu priključenja proizvodnog objekta na sistem. Podsticaji se p laćaju preko računa za struju, a p laćaju ih Vlada, kroz akcize na ugalj, građani i firme. Do 300 utrošenih kVh struje plaća Vlada, a svaki kilovat-sat preko toga plaćaju građani i firme po skoro jedan cent.

Ministarka je rekla da se predlogom zakona privredi omogućava da lakše, brže i jeftinije dođe do priključka na elektroenergetsku mrežu, a domaćinstvima daje prilika proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

– Privreda je prethodnih godina proceduru priključenja na mrežu navodila kao značajan problem prilikom izgradnje objekata, kako proizvodnih tako i onih koji troše struju. Naša namjera je bila da kroz ove izmjene i dopune taj proces pojednostavimo i pojeftinimo. U prethodnom periodu bilo je potrebno sedam koraka za realizaciju ove aktivnosti, dok sada zakon predviđa tri koraka, koji su jedina relacija u kojima potrošač ima komunikaciju s elektroenergetskim operatorom, rekla je ministarka.

Ona je objasnila da je u vezi s tim obaveza budućih potrošača da podnesu zahtjev u kojem će da daju sve podatke o budućem potrošaču električne energije. Operator mreže je dužan da u roku od 15 dana predloži ugovor o izgradnji priključka.

Izmjenama i dopunama je, kako je dodala, omogućena i proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe.

– U saradnji s kolegama iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kroz izmjene Zakona o izgradnji objekata, a sada i kroz izmjene Zakona o energetici dajemo mogućnost da svako domaćinstvo u Crnoj Gori može na sopstvenom, ili krovu pomoćnog objekta, izgraditi foto-naponski sistem koji bi služio za proizvodnju električne energije koja bi podmirivala i njihove potrebe, istakla je Sekulićeva.

Izvor: Dan

Check Also

Novi Voli market u Budvi, niske cijene i bogata ponuda

Na Bulevaru Blaža Jovanovića ja danas otvoren novi Voli market u Budvi. Potrošačima je na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *