Podgorica dobija novi most vrijedan 1,9 miliona eura (foto)

Glavni grad i kompanija “Bemax” potpisali su danas Ugovor o izgradnji pješačkog mosta za prenos hidrotehničkih instalacija u okviru izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici vrijedan 1.9 miliona eura.

Most će biti širok 6,4 metra sa dvije biciklističe staze, stazom za pješake, prilagođšen OSI, tako da će svi građani Podgorice moći ravnopravno da ga kostite.

Most predstavlja posebnu komponentu u okviru sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Direktor gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Filip Makrid istakao je da se radi o jednoj od najmanjih, ali u tehničkom smislu vrlo zahtjevnih komponenti Projekta prečišćavanja i sakupljanja otpadnih voda Glavnog grada.

“Investicija je vrijedna 1,9 miliona eura, odnosno ovaj pješački most koji služi za prenos hidrotehničkih instalacija sa desne na lijevu stranu Morače i njegova funkcija je da dva kolektora prevede u fekalne vode, u glavni kolektor čiju izgradnju realizuje istoimena kompanija Bemax. Pored toga, imaćemo i cjevodod koji je planiran za buduće potrebe razvoja Glavnog grada kada je vodosnabdijevanje u pitanju. Što se same građevine mosta tiče, ona je plold znanja domaćih firmi, koncipiran kao mostovska konstrukcija dužine oko 125 metara sa najvećim rasponom oko 75 metara sa druge strane. Bez obzira što predstavlja funkcionalnu cjelinu i jedan više industrijski objekat, trudili smo se da mu damo posebnu notu i da bude praktičan i uklopi se u budući koncept razvoja grada”, saopštio je Makrid.

“Zadovoljstvo nam je da se možemo još jednom pokazati pred Glavnim gradom kao ozbiljni izvođači i da ćemo moći da odgovorimo jednom veoma zahtjevnom poslu, a to je izgradnja pješačkog mosta sa prevođenjem voda kolektora preko rijeke Morače. Mostovi sami po sebi su kruna graditeljstva i najzahtjevniji objekti pri izgradnji. Posao ćemo odraditi kvalitetno, rok je 14 mjeseci, a mi ćemo se potruditi da i ovaj posao odradimo prije navednog roka, jer to je ono što krasi kompaniju Bemax”, zaključio je direktor kompanije “Bemax” Veselin Kovačević.

Check Also

Najviše se traže krediti za likvidnost

Crnogorske banke odobrile su u januaru kredite u vrijednosti od 50,8 miliona eura, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *